SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU1V17003
KU1V17003
Creaties van de hemel. Kunst en architectuur van het vroege christendom tot de late middeleeuwen (300-1400)
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU1V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. M.L. Meuwese
E-mailM.L.Meuwese1@uu.nl
Docenten
Docent
Docent nog onbekend/To be announced
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. Meuwese
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- Vroegchristelijke en middeleeuwse kunst en architectuur globaal leren analyseren op hun artistieke, iconografische en functionele aspecten binnen hun cultuurhistorische context.
- Een eerste inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van historiografie en methodiek voor de kunst en architectuur uit de betreffende periode.
- Kritische analyse en evaluatie van de toonaangevende kunsthistorische literatuur over deze periode en het zelf leren toepassen daarvan.
- Wetenschappelijke literatuur zoeken, noteren en annoteren.
- Oefenen in schrijfvaardigheid d.m.v. een tekst volgens de regels van de wetenschap.
Inhoud
Deze cursus geeft aan de hand van een thematische benadering een overzicht van de belangrijkste kunst en gebouwen uit deze overwegend door het christendom gedomineerde periode van ruim 1000 jaar (van de late Oudheid tot de late Middeleeuwen). De kunst wordt beschouwd binnen de toenmalige cultuurhistorische en maatschappelijke context.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schriftelijke toets
Weging20
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English