CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: KI3V19001
KI3V19001
Modal Logic for AI
Course info
Course codeKI3V19001
EC7.5
Course goals
De leerdoelen van Modale Logica voor KI zijn:

(1) vertrouwd raken met de syntax, de semantiek en het modelleringsdoel van verschillende modale logica's, waaronder normale modale logica, zwakke modale logica, multi-modale logica en dynamische modale logica
(2) het in de context van deze logica's kunnen hanteren van begrippen als 'waarheid', 'geldigheid', 'validiteit', 'bewijsbaarheid', 'correspondentie', 'bisimulatie', 'niet-karakteriseerbaarheid', 'compleetheid', 'canoniciteit', etc.
(3) het kennen van de belangrijke logische eigenschappen van veel-gebruikte modale systemen als K, KD, KD4, S4 en S5
(4) het kunnen maken van formele bewijzen in sommige van de besproken logica's (Hilbert-style, tableaux) (formeel bewijzen in een logica)
(5) het kunnen maken van algemeen mathematische bewijzen (inductie, uit het ongerijmde, etc.) voor het bewijzen van eigenschappen van logica's (bewijzen over een logica)
(6) begrijpen dat modale logica toegepast wordt op velerlei modale redeneerdomeinen, met bijzondere aandacht voor het modelleren van kennis en geloof. Begrippen die in deze epistemische context gekend en begrepen moeten worden, zijn o.a. 'common knowledge', 'distributed knowledge', 'gedistribueerde systemen', 'interpreted systems', 'kennis-geloof-interactie', 'omniscience'. 
(7) het kunnen modelleren van scenarios met behulp van dynamische epistemische logica's, zoals 'public announcement logic' en 'product update logic'. 
Content
Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de 'klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, volledigheid, frames, correspondentie, karakteriseerbaarheid, canoniciteit. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn 'gedistribueerde kennis' en 'common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof. Verder behandelen we recente ontwikkelingen op het gebied van de dynamiek van epistemische toestanden. In het bijzonder zullen 'public announcement logic' en 'product updates' worden behandeld.
CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal