CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: KI3V19001
KI3V19001
Modal Logic for AI
Course infoSchedule
Course codeKI3V19001
ECTS Credits7.5
Category / Level3 (3 (Bachelor Advanced))
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Humanities; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contact personM. De
E-mailm.de@uu.nl
Lecturers
Lecturer
C.R. Caret
Other courses by this lecturer
Course contact
M. De
Other courses by this lecturer
Lecturer
dr. E.V. Stei
Other courses by this lecturer
Teaching period
2  (09/11/2020 to 29/01/2021)
Teaching period in which the course begins
2
Time slotAC: AC
Study mode
Full-time
RemarkDe cursus had eerder de code INFOLAI.
Enrolment periodfrom 26/10/2020 09:00 up to and including 27/10/2020 23:59
Course application processOsiris Student
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesYes
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement processadministratie onderwijsinstituut
Course goals
De leerdoelen van Modale Logica voor KI zijn:

(1) vertrouwd raken met de syntax, de semantiek en het modelleringsdoel van verschillende modale logica's, waaronder normale modale logica, zwakke modale logica, multi-modale logica en dynamische modale logica
(2) het in de context van deze logica's kunnen hanteren van begrippen als 'waarheid', 'geldigheid', 'validiteit', 'bewijsbaarheid', 'correspondentie', 'bisimulatie', 'niet-karakteriseerbaarheid', 'compleetheid', 'canoniciteit', etc.
(3) het kennen van de belangrijke logische eigenschappen van veel-gebruikte modale systemen als K, KD, KD4, S4 en S5
(4) het kunnen maken van formele bewijzen in sommige van de besproken logica's (Hilbert-style, tableaux) (formeel bewijzen in een logica)
(5) het kunnen maken van algemeen mathematische bewijzen (inductie, uit het ongerijmde, etc.) voor het bewijzen van eigenschappen van logica's (bewijzen over een logica)
(6) begrijpen dat modale logica toegepast wordt op velerlei modale redeneerdomeinen, met bijzondere aandacht voor het modelleren van kennis en geloof. Begrippen die in deze epistemische context gekend en begrepen moeten worden, zijn o.a. 'common knowledge', 'distributed knowledge', 'gedistribueerde systemen', 'interpreted systems', 'kennis-geloof-interactie', 'omniscience'. 
(7) het kunnen modelleren van scenarios met behulp van dynamische epistemische logica's, zoals 'public announcement logic' en 'product update logic'. 
Content
Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de 'klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, volledigheid, frames, correspondentie, karakteriseerbaarheid, canoniciteit. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn 'gedistribueerde kennis' en 'common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof. Verder behandelen we recente ontwikkelingen op het gebied van de dynamiek van epistemische toestanden. In het bijzonder zullen 'public announcement logic' en 'product updates' worden behandeld.
Competencies
-
Entry requirements
-
Prerequisite knowledge
Beheersing van propositielogica.
Prerequisite knowledge can be obtained through
Inleiding Logica.
Required materials
Dictation
Het dictaat, in zijn huidige staat, behandelt voornamelijk het eerste deel van het college dat gaat over de mathematische theorie van propositionele modale logica. Uitbreiding met het tweede, toegepaste deel van het college, zal in het komende jaar plaatsvinden. Het dictaat bevat theorie, voorbeelden en opgaves.
Title:Modal Logic for Artificial Intelligence
Author:Tristan van der Vlugt, Jan Broersen, Rosja Mastop, and others
Recommended materials
Book
Dynamic Epistemic Logic, Series: Synthese Library , Vol. 337, Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, Barteld Kooi, 2007, XII, 296 p., Hardcover, ISBN: 978-1-4020-5838-7
ISBN:978-1-4020-5838-7
Instructional formats
Lecture

Seminar

Tests
Assignment
Test weight0
Minimum grade-

Test
Test weight50
Minimum grade-

Test 2
Test weight50
Minimum grade-

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal