SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI3V14001
KI3V14001
Logische grammatica's
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. M.J. Moortgat
Telefoon+31 30 2536043
E-mailM.J.Moortgat@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.J. Moortgat
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Moortgat
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verwerft kennis van de kernbegrippen van de logische grammatica's; maakt kennis met modellen voor de typentaal, met de axiomatiseringen van het computationele systeem en met de interpretatie van grammaticale afleidingen; leert hoe deze wiskundige technieken gebruikt worden in taalkundige analyse. Op praktisch niveau leert men omgaan met computationele hulpmiddelen voor taalkundig modelleren.
Inhoud
Deze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Reasoning and Language.

Logische grammatica's modelleren syntaxis en semantiek van natuurlijke taal als een proces van logische deductie: een afleiding die bepaalt of een zin syntactisch welgevormd is, wordt verbonden met een programma dat de bij die afleiding horende betekenis berekent. In een slogan: proofs-as-programs.
De cursus behandelt allereerst de klassieke resultaten wat betreft uitdrukkingskracht, computationele complexiteit en leerbaarheid van typenlogische en abstracte categoriale grammatica's.
Vervolgens komen ontwikkelingen aan de orde waaronder bewijsnetten als pictoriaal alternatief voor lambda calculus (proofs-as-pictures), machinaal leren van grammatica's uit gestructureerde taalverzamelingen (treebanks), en de dynamiek van bewijstheoretische (i.p.v. modeltheoretische) semantiek.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Elementaire kennis van logica en taalkunde;
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding Logica (KI), Inleiding Taalkunde (KI)
Verplicht materiaal
Boek
Moot & Retoré, The Logic of Categorial Grammars. Springer LNCS 6850 (2012)
Aanbevolen materiaal
Internet pagina's
http://plato.stanford.edu/entries/typelogical-grammar/
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Naast de hoorcolleges zijn er pen-en-papier werkcolleges, en computerpractica

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcolleges: lezen van de achtergrondliteratuur (4 uur p/w).Werkcolleges: maken van individuele huiswerkoefeningen (4 uur p/w).

Bijdrage aan groepswerk
nvt

Werkcollege

Toetsen
Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer5,5

Opdracht
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Begrip van de theoretische concepten genoemd onder cursusdoelen. Vaardigheid om deze theoretische kennis om te zetten in computationele grammatica's.

Deadlines
wekelijks

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English