SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13004
KI1V13004
Inleiding taalkunde voor KI
Cursus informatie
CursuscodeKI1V13004
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De student verwerft kennis van:
(i) de onderzoeksgebieden en onderzoekvragen binnen (formele) taalkunde;
(ii) de formele eigenschappen van (modellen van) natuurlijke taal en in het bijzonder:
         – formele talen-leer en automaten-theorie
         – syntactische structuur en parseren
         – compositionele semantiek, logische benaderingen van betekenis
 
Studenten die de cursus succesvol afsluiten kunnen met de binnen de taalkunde toegepaste formele methodes werken en ze kunnen gangbare onderzoeksmethodes op eenvoudige onderzoeksvragen inzetten.
 
Inhoud
Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid.
De cursus biedt een inleiding in een aantal kerngedachten van de taalwetenschap, waarmee het taalvermogen in zijn relatie met de overige cognitieve vermogens gemodelleerd kan worden. Aan de orde komen: de relatie tussen formele en natuurlijke talen; de relatie tussen klank, vorm, betekenis en communicatie; het verwerken van taal door mensen en machines. In de werkcolleges verwerft de deelnemer praktische vaardigheden in het hanteren van formele methoden en technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van taal te analyseren, te modelleren en te simuleren. 
SluitenHelpPrint
Switch to English