SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KI1V13001
KI1V13001
Inleiding logica
Cursus informatieRooster
CursuscodeKI1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Wijsbegeerte e Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. V. van Oostrom
Telefoon+31 30 2532761
E-mailV.vanOostrom@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. V. van Oostrom
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Visser
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

- 'Logische' rekenvaardigheid.

- Technisch inzicht in en over de logica.

- Theoretische resultaten over de klassieke logica's kennen.

- Het kunnen omgaan (begrijpen en beheersen) met de wiskunde nodig voor het formuleren van de logica’s en het bewijzen van eigenschappen daarover, in het bijzonder verzamelingenleer, inductie en recursie

- Filosofische en wetenschapshistorische achtergronden van de logica leren kennen.

- De rol van de logica in het moderne 'informatietijdperk' leren kennen.

- Logicatools (zoals prolog) kunnen gebruiken om problemen uit de AI te beschrijven en op te lossen

Inhoud

Logica is de wetenschap van het geldig redeneren. Ze neemt een centrale plaats in binnen de moderne informatiewetenschappen en in het bijzonder in de kunstmatige intelligentie. De onderwerpen die behandeld worden zijn achtereenvolgens:

-- Propositielogica: eenvoudige zinnen-logica (Boole), waar al verrassend veel redeneervormen mee gemodelleerd kunnen worden.

-- Predicatenlogica: uitbreiding van de propositielogica met kwantoren en predicaten.

-- Vertalen van in het Nederlands gestelde zinnen naar een predicaatlogische formulering.

-- Verschillende redeneervormen, semantisch, syntactisch (algebraïsch natuurlijke deductie), inclusief toolgebruik.

-- Volledigheid en onvolledigheid (Gödel): de grenzen van het mechanische en menselijk bewijzen/redeneren.

- Predikatenlogica als programmeertaal; eerste stappen van het logisch modelleren in de op predikatenlogica gestoelde programmeertaal prolog.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Electronisch lesmateriaal, waaronder programmatuur (zoals prolog) voor het computer-praktische gedeelte van het college, op een bij het college horende website (adres wordt gegeven bij aanvang van het college)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Maken van opgaven (werkcollege), lezen van de betreffende literatuur (hoorcollege) en berekeningen maken met computerprogrammatuur die via de website van de cursus wordt aangeleverd (prakticum).

Practicum (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
schriftelijk
Weging40
Minimum cijfer-

schriftelijk
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English