SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IA2V15003
IA2V15003
Arabisch 4
Cursus informatieRooster
CursuscodeIA2V15003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondrs. C.A.E.M. Hanssen
Telefoon+31 30 2536165
E-mailC.Hanssen@uu.nl
Docenten
Docent
drs. C.A.E.M. Hanssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. C.A.E.M. Hanssen
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Uitbreiding van de kennis van de morfologie van met name naamwoorden, uitbreiding van de kennis van de Arabische syntax. Gewenning aan het idioom van het Middel-Arabisch. Spreekvaardigheid die voldoende is om in Arabische omgeving zaken van alledag te kunnen regelen.
Inhoud
Het verder ontwikkelen van receptieve en productieve schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden Standaard Arabisch. Lectuur van een (semi)literaire tekst maakt deel uit van de cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Arabisch 1 (IA1V13001)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Taalverwerving Arabisch 2 (200500298)
   • Arabisch 2 (IA1V13002)
 • Verzameling 3
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • Arabisch 3 (IA2V13002)
   • Arabisch 3 (IA2V15002)
Voorkennis
Kennis van morfologie van werkwoord en naamwoord en een basiswoordenschat van ongeveer 700 woorden.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Arabisch 1 en Arabisch 2
Bronnen van zelfstudie
Boek: C. Hanssen: Leergrammatica Arabisch. Coutinho: Bussum 2007. ISBN 987 90 469 0055 0
Verplicht materiaal
Boek
C. Hanssen: Leergrammatica Arabisch. Coutinho: Bussum 2007. ISBN 987 90 469 0055 0
Kosten materiaal:46,50
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Op dinsdag worden in de tweede helft van het college nieuwe grammatica en woordenschat behandeld. Op donderdag wordt het huiswerk dat op dinsdag opgegeven is besproken en geoefend in het converseren. Op maandag wordt het huiswerk dat op donderdag opgegeven is besproken. In de eerste helft van het college op dinsdag wordt één maal per twee weken een schriftelijke toets afgenomen waarvan het cijfer medebepalend is voor het eindcijfer van de cursus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het maken van alle opgegeven oefeningen. Voorbereiding van en deelname aan het conversatiecollege van donderdag.
Om aan een herkansing te mogen deelnemen moet de cursist aan alle inspanningseisen voldaan hebben en daarom al het huiswerk gemaakt hebben. Cursisten die verwachten aan een herkansing te moeten deelnemen worden geacht bij ieder college een kopie van hun huiswerk in te leveren.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve houding tijdens de colleges

Toetsen
Conversatie/Interview
Weging10
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 2
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 3
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de Arabische taal in al haar facetten: morfologisch en syntactische analyse, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en vertaling.

SluitenHelpPrint
Switch to English