SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IA2V15001
IA2V15001
Arabisch 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeIA2V15001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondrs. C.A.E.M. Hanssen
Telefoon+31 30 2536165
E-mailC.Hanssen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. C.A.E.M. Hanssen
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.A.E.M. Hanssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Landman
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de morfologie van het werkwoord en van de belangrijkste syntactische verschijnselen. Vaardigheid tot het nemen in het converseren. Een woordenschat van ongeveer 500 woorden.
Inhoud
Het verder ontwikkelen van receptieve en productieve schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden Standaard Arabisch. Lectuur van een (semi)literaire tekst maakt deel uit van de cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Language Acquisition Arabic 1 (200500297)
    • Arabic 1 (IA1V13001)
Voorkennis
Elementaire kennis van de Arabische syntax en de morfologie van naam- en werkwoord. Een basiswoordenschat van ongeveer 400 woorden.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Arabisch 1
Bronnen van zelfstudie
Boek: C. Hanssen: Leergrammatica Arabisch. Coutinho: Bussum 2007. ISBN 987 90 469 0055 0
Verplicht materiaal
Boek
C. Hanssen: Leergrammatica Arabisch. Coutinho: Bussum 2007. ISBN 987 90 469 0055 0
Kosten materiaal:46,50
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Op dinsdag worden in de tweede helft van het college nieuwe grammatica en woordenschat behandeld. Op donderdag wordt het huiswerk dat op dinsdag opgegeven is besproken en geoefend in het converseren. Op maandag wordt het huiswerk dat op donderdag opgegeven is besproken. In de eerste helft van het college op dinsdag wordt één maal per twee weken een schriftelijke toets afgenomen waarvan het cijfer medebepalend is voor het eindcijfer van de cursus

Voorbereiding bijeenkomsten
Het maken van alle opgegeven oefeningen. Voorbereiding van en deelname aan het conversatiecollege van donderdag.
Om aan een herkansing te mogen deelnemen moet de cursist aan alle inspanningseisen voldaan hebben en daarom al het huiswerk gemaakt hebben. Cursisten die verwachten aan een herkansing te moeten deelnemen worden geacht bij ieder college een kopie van hun huiswerk in te leveren.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve houding tijdens de colleges.

Toetsen
Conversatie
Weging4
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging32
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging32
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 3
Weging32
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de Arabische taal in al haar facetten: morfologisch en syntactische analyse, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en vertaling.

SluitenHelpPrint
Switch to English