SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: IA1V13001
IA1V13001
Arabisch 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeIA1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Religiewetenschap en Theologie;
Contactpersoondrs. C.A.E.M. Hanssen
Telefoon+31 30 2536165
E-mailC.Hanssen@uu.nl
Docenten
Docent
drs. C.A.E.M. Hanssen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.R. Lange, PhD
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Elementaire kennis van Arabische zinsbouw, verbuiging en vervoeging. Een woordenschat van ongeveer 350 woorden. Kennis van de meest voorkomende formules gebruikt in dagelijkse conversatie. Een acceptabel Arabisch handschrift.
Inhoud
Intensieve cursus Arabisch schrift in eerste cursusweek; vervolgens het ontwikkelen van receptieve en productieve schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden aan de hand van een leermethode Modern Standaard Arabisch (MSA) voor beginners. Elementaire conversatie en lectuur van eenvoudige Arabische teksten uit het dagelijks leven maken deel uit van deze cursus.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
C. Hanssen: Leergrammatica Arabisch. Coutinho: Bussum 2007. ISBN 987 90 469 0055 0
Kosten materiaal
EUR 46,50
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Algemeen
Op dinsdag worden in de tweede helft van het college nieuwe grammatica en woordenschat behandeld. Op donderdag wordt het huiswerk dat op dinsdag opgegeven is besproken en geoefend in het converseren. Op maandag wordt het huiswerk dat op donderdag opgegeven is besproken. In de eerste helft van het college op dinsdag wordt één maal per twee weken een schriftelijke toets afgenomen waarvan het cijfer medebepalend is voor het eindcijfer van de cursus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het maken van alle opgegeven oefeningen. Voorbereiding van en deelname aan het conversatiecollege van donderdag.
Om aan een herkansing te mogen deelnemen moet de cursist aan alle inspanningseisen voldaan hebben en daarom al het huiswerk gemaakt hebben. Cursisten die verwachten aan een herkansing te moeten deelnemen worden geacht bij ieder college een kopie van hun huiswerk in te leveren.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve houding tijdens de colleges.

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Conversatie/Interview
Weging5
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de Arabische taal in al haar facetten: morfologisch en syntactische analyse, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en vertaling.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Schriftelijk tentamen 1
Weging25
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging25
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 3
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English