SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP2V17001
HHP2V17001
Goed in Geesteswetenschappen
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH2 (Bachelor Verdiepend Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. F.P. van Oostrom
Telefoon+31 30 2536446
E-mailf.vanoostrom@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. F.P. van Oostrom
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.P. van Oostrom
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 25-01-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme.
Cursusinschrijving geopendvanaf 22-10-2018 09:00 t/m 23-10-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het centrale doel van de cursus is meer en beter bewustzijn te creëren van hoe een goede geesteswetenschapper werkt (binnen en buiten de universiteit). Dit zal worden gerealiseerd door middel van de volgende drie subdoelen:
- verbreden van horizon,
- verdiepen van inzicht,
- inspireren via goede voorbeelden en van daaruit reflecteren op eigen plaats en rol als G.
Inhoud
Goed in geesteswetenschappen wordt omschreven vanuit een drieslag van competenties van de goede geeswetenschapper. De eerste is Vakkundig - te onderscheiden in vijf subcompetenties: Nauwkeurig - Taalvaardig - Ontwikkeld/smaakvol - Multimediaal - Cultuurbewust. De tweede is Verleidelijk: de goede geesteswetenschapper neemt mensen mee in zijn/haar vakgebied. De derde is Verantwoordelijk: de goede geesteswetenschapper heeft (wel degelijk!) een taak in de maatschappij. Rondom al deze 7 eigenschappen zal uitgebreid worden gereflecteerd, en hopelijk gestimuleerd.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Naast serieuze basis in de eigen studie vooral: oprechte, levendige interesse in wat goede geesteswetenschappers doen, en hoe dit jou kan inspireren!
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
nnb
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
In interactief hoorcollege wordt per week steeds een thema behandeld. Ter voorbereiding bereiden deelnemers vragen voor. Het werkcollege heeft de vorm van een gesprekscollege rond het thema van de week met steeds 1 of soms 2 gast(en) uit de eigen faculteit die bij dit thema passen. Ter voorbereiding van het werkcollege bereiden deelnemers vragen voor.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereidende opdrachten bij hoorcollege; bij werkcolleges zijn studenten mede-verantwoordelijk voor het leiden van de discussie.

Bijdrage aan groepswerk
nnb

Hoorcollege

Toetsen
Mondeling tentamen 1
Weging25
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Portfolio
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
In het Portfolio/Logboek beschrijft de student de eigen omgang met G, naar aanleiding van de wekelijkse colleges en de eigen studie. Inclusief de ontwikkeling daarin gedurende de weken, en hoe hij/zij de eigen toekomst ziet. In het afsluitende gesprek met de docent wordt hierop nader ingegaan.
In het individuele paper evalueert de student 1 interessante denker/doener uit het eigen vakgebied langs de zeven onderscheiden competenties.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English