SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTBAPIP1B
GSTBAPIP1B
Professional in Praktijk 1b
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTBAPIP1B
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. E. Laroes
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
  • integreert in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maakt een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie;
  • wisselt zijn eigen ervaringen uit en verwerkt doelgericht feedback;
  • expliciteert eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelt deze aan theorie;
  • stelt leerdoelen op;
  • analyseert de eigen professionele ontwikkeling en werkt middels een portfolio aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
Inhoud
De cursussen Stage PiP 1a en 1b, en Stage PiP 2 zijn gericht op het opdoen van de noodzakelijke onderwijservaringen en het verwerven van docentbekwaamheden in de praktijk.

PiP1b is het vervolg op PiP1a. In stage 1b maakt de lio de stap van begeleid lesgeven naar zelfstandig lesgeven. Bij voorkeur wordt een groot deel van de lessen in stage 1a en 1b in de onderbouw gegeven en vinden de stages 1a en 1b plaats op dezelfde school.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Afhankelijk van het traject dat de lio volgt, doet hij de stage individueel of in tweetallen (baan- of stagevariant). De lio is acht dagdelen voor de stage beschikbaar en is minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig. Tijdens PiP1b moet de lio 25 lessen observeren en 40 lessen zelfstandig verzorgen (uitgaande van lesuren van 50 minuten). Stage PiP1 kan ook gevolgd worden in de baanvariant. De eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren per week en een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijdopleiding en een maximale aanstelling van 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.

Naast de stagebegeleiding op de school zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten (de werkcolleges PiP) in een vaste basisgroep op het instituut. In deze werkcolleges worden door middel van intervisie de praktijkervaringen besproken. Ook vindt er minimaal één lesbezoek plaats.


*Gedetailleerde richtlijnen voor de stage zijn vastgelegd in de stagebrochure.

De cursussen PiP 1a en 1b en de cursussen Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 hangen nauw met elkaar samen. Het is daarom verplicht om PIP1b, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Verplicht materiaal
Literatuur
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor leraren
Auteur:Walter Geerts, René van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English