SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTBAPIP1A
GSTBAPIP1A
Professional in Praktijk 1a
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTBAPIP1A
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. E. Laroes
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd/Deeltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
  • integreert in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maakt een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie;
  • wisselt zijn eigen ervaringen uit en verwerkt doelgericht feedback;
  • expliciteert eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelt deze aan theorie;
  • stelt leerdoelen op;
  • analyseert de eigen professionele ontwikkeling en werkt middels een portfolio aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
Inhoud
De cursussen Stage PiP 1a en 1b, en Stage PiP 2 zijn gericht op het opdoen van de noodzakelijke onderwijservaringen en het verwerven van docentbekwaamheden in de praktijk.

In stage PiP 1a vindt een eerste oriëntatie op het beroep plaats, leert de student, hierna leraar-in-opleiding (lio), een aantal praktische beroepsvaardigheden en geeft de lio een aantal lessen onder begeleiding van een stagebegeleider (sb) op school. Het doel van de stage is het leren van de basiscompetenties van een docent: het verzorgen van lessen met verschillende (activerende) werkvormen (zoals uitleg docent, directe instructie, onderwijsleergesprek, individueel, experts), de interactie met leerlingen, de primaire pedagogische vaardigheden en het houden van orde. Studenten worden voor deze stage zoveel mogelijk in duo’s bij een sectie of team geplaatst, waarbij bij voorkeur een vaste docent optreedt als eerste aanspreekpunt/hoofdbegeleider.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Afhankelijk van het traject dat de lio volgt, doet hij de stage individueel of in tweetallen (baan- of stagevariant). De lio is acht dagdelen voor de stage beschikbaar en is minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig. De lio observeert in totaal 25 lessen en geeft minimaal 25 lessen (of deellessen), waarvan minimaal 10 volledige lessen zelfstandig, in onder- en bovenbouw (uitgaande van lesuren van 50 minuten). Stage PiP1 kan ook gevolgd worden in de baanvariant. De eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren per week en een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijdopleiding en een maximale aanstelling van 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.

Naast de stagebegeleiding op de school zijn er tweewekelijkse bijeenkomsten (de werkcolleges PiP) in een vaste basisgroep op het instituut. In deze werkcolleges worden door middel van intervisie de praktijkervaringen besproken.
  • Als je start met deze cursus in blok 1, dan begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek (maandag tot en met donderdag) tijdens de laatste week van de zomervakantie (regio Midden), dit is dus vóór de start van het officiële academisch jaar.
  • Als je start met deze cursus in blok 3, begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek (maandag tot en met donderdag) in februari. Kijk voor exacte data op https://students.uu.nl/teaching/intro-gst.

*Gedetailleerde richtlijnen voor de stage zijn vastgelegd in de stagebrochure.

De cursussen PiP 1a en 1b en de cursussen Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 hangen nauw met elkaar samen. Het is daarom verplicht om PIP1b, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Verplicht materiaal
Literatuur
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:Walter Geerts, René van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English