SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTBAPED1
GSTBAPED1
Pedagogiek 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTBAPED1
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. M.M. van Rijswijk
Telefoon+31 30 2533700
E-mailM.M.vanRijswijk@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
drs. J.W.M.J. Daemen
Overige cursussen docent
Docent
H. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
K. Hoondert
Overige cursussen docent
Docent
H.J. Kaars Sijpesteijn, MA
Overige cursussen docent
Docent
drs. P. Kroes
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (27-08-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 11-06-2018
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
- Beschikt over basiskennis van de ontwikkelingspsychologie in de fase van adolescentie en kan dit koppelen aan de eigen onderwijspraktijk.
- Beschikt over basiskennis van de problematiek van zorgleerlingen en is in staat zich daar als leraar professioneel toe te verhouden
- Is in staat het functioneren van (groepen) leerlingen te begrijpen vanuit een sociale systeembenadering.
- Is in staat het eigen functioneren te zien als onderdeel van de leraar-leerling interactie en daarop te reflecteren aan de hand van gegevens over die interactie (vragenlijst interactief leraarsgedrag VIL).
- Is in staat zich een eigen visie op de pedagogische verantwoordelijkheid van school en leraar te vormen en die met argumenten te onderbouwen.
Inhoud
De kern van de pedagogische invalshoek op het functioneren van de docent vormt zijn of haar taak leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in zijn pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn of haar leerlingen. Dit zijn de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.
In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creƫren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Literatuur
Woolfolk, M. Hughes & V. Walkup, Psychology in Education. Pearson, Aug 2012, 2nd Edition. ISBN13: 9781408257500
Literatuur
Ebbens, S., Ettekoven, S. (2016). Effectief leren, basisboek (4e druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, B.V. ISBN 9789001873127. Het gebruik van de vierde druk heeft de voorkeur, maar het gebruik van de derde druk is toegestaan.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege/themacollege

Werkgroep

Algemeen
Werkgroep horend bij hoorcollege/themacollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English