SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTVAKD2NE
GSTVAKD2NE
Vakdidactiek Nederlands 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTVAKD2NE
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. E. Mantingh
E-mailE.mantingh@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.J. Westermann
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (30-08-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student kan op een gevorderd niveau onderwijs uitvoeren en het leerproces organiseren:
  • De leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij instructie en verwerking differentiëren naar niveau en kenmerken van zijn leerlingen.
  • De leerlingen adequaat begeleiden bij het doorlopen van het bovenbouwprogramma op vak- en profielniveau en bij de voorbereiding op het examen.
  • De leerlingen begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek (bijvoorbeeld profielwerkstuk).
De student kan op een gevorderd niveau onderwijs evalueren en ontwikkelen:
  • Feedback vragen van leerlingen en deze feedback tezamen met zijn eigen analyse van de voortgang gebruiken voor een gericht vervolg van het onderwijsleerproces.
  • bijdragen aan de breedte, de samenhang en de actualiteit van het curriculum van zijn school.
  • Bijdragen aan didactische evaluaties in zijn school en deze in afstemming met collega's gebruiken bij de onderwijsontwikkeling in zijn school.
De student kan een vakspecifiek leerprobleem of curriculumprobleem systematisch onderzoeken (kleinschalig vakdidactisch onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren), gericht op verbetering van de praktijk.
Inhoud
In Vakdidactiek 2 ligt de focus op het leren van de leerling. Een centrale vraag is: wat hebben leerlingen nodig en hoe organiseer ik dat? Naast de onmiddellijke onderwijssituatie is er ook aandacht voor de bredere (curriculaire en maatschappelijke) context waarin dat leren plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het adequaat begeleiden van leerlingen bij het doorlopen van het bovenbouwprogramma op vak- en profielniveau, leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega's oplossingen zoeken en systematisch een vakspecifiek leerprobleem of curriculumprobleem onderzoeken, gericht op verbetering van de praktijk.

Het is verplicht om de cursussen Professional in de Praktijk 2 en Vakdidactiek 2 tegelijkertijd te volgen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
NB tijdens het volgen van VAKD is toegang tot een praktijkschool (via PiP) noodzakelijk
Verplicht materiaal
Boek
Van de vakdidacticus van jouw schoolvak krijg je informatie over verplichte literatuur voor dit vak
Werkvormen
clusterwerkcollege

vakwerkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English