SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTVAKD1NE
GSTVAKD1NE
Vakdidactiek Nederlands 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTVAKD1NE
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. E. Mantingh
E-mailE.mantingh@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.J. Westermann
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student kan onderwijs voorbereiden:
  • (Vakspecifieke) leerdoelen stellen, leerstof selecteren en ordenen, binnen het kader van curriculumdoelen op meso- en macroniveau.
  • Samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen, (digitale) materialen en media, afgestemd op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.
  • Passende en betrouwbare evaluatievormen kiezen, maken of samenstellen.
De student kan onderwijs evalueren en verder ontwikkelen:
  • De inhoud en de (vak)didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.
  • De voortgang van leerlingen volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.
  • Zijn (vak)didactische aanpak en handelen kritisch evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.
Inhoud
In Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen izjn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Het is verplicht om de cursussen Professional in de Praktijk 1 en Vakdidactiek 1 tegelijkertijd te volgen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
NB tijdens het volgen van VAKD is toegang tot een praktijkschool noodzakelijk (via PiP)
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789001896522
Titel:Effectief leren, de docent als regisseur
Auteur:Michel van Ast, Otto de Loor, Lambrecht Spijkerboer
Uitgever:Noordhoff
Druk:5
Boek
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:Geerts & van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Clusterwerkcollege

Vakwerkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English