SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTVAKD1NE
GSTVAKD1NE
Vakdidactiek Nederlands 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTVAKD1NE
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. M.M. van Rijswijk
Telefoon+31 30 2533700
E-mailM.M.vanRijswijk@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.M. van Rijswijk
Overige cursussen docent
Docent
G.H. van Rooijen
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.J. Westermann
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (27-08-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 11-06-2018
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student kan onderwijs voorbereiden:
  • (Vakspecifieke) leerdoelen stellen, leerstof selecteren en ordenen, binnen het kader van curriculumdoelen op meso- en macroniveau.
  • Samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen, (digitale) materialen en media, afgestemd op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen.
  • Passende en betrouwbare evaluatievormen kiezen, maken of samenstellen.
De student kan onderwijs evalueren en verder ontwikkelen:
  • De inhoud en de (vak)didactische aanpak van zijn onderwijs uitleggen en verantwoorden.
  • De voortgang van leerlingen volgen, de resultaten toetsen, analyseren en beoordelen.
  • Zijn (vak)didactische aanpak en handelen kritisch evalueren, analyseren, bijstellen en ontwikkelen.
Inhoud
In Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen izjn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.
Het is verplicht om de cursussen Professional in de Praktijk 1 en Vakdidactiek 1 tegelijkertijd te volgen.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789001873127
Titel:Effectief leren basisboek
Auteur:Sebo Ebbens, Simon Ettekoven
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English