CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: GSTPKC03
GSTPKC03
Citizenship and education
Course infoSchedule
Course codeGSTPKC03
ECTS Credits5
Category / LevelM (Master)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contact persondr. J.M. Praamsma
E-mailJ.M.praamsma@uu.nl
Lecturers
Contactperson for the course
dr. J.M. Praamsma
Other courses by this lecturer
Teaching period
1  (26/08/2019 to 08/11/2019)
Teaching period in which the course begins
1
Time slotABC: See 'Help'
Study mode
Full-time
Course application processadministratie onderwijsinstituut
Enrolling through OSIRISNo
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement processadministratie onderwijsinstituut
Aims
Na afronding van de cursus:
  • Heeft de student kennis van belangrijke ideeën over het begrip burgerschap in de context van het onderwijs vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken;
  • Heeft de student inzicht in de wijze waarop in onderwijs/educatie bij kan dragen aan burgerschap; 
  • Heeft de student een eigen visie op burgerschap in relatie tot het eigen schoolvak en in connectie met andere schoolvakken en van relevante (vak)didactiek op dit terrein;
  • Kan de student met medestudenten een vraagstuk rond burgerschap analyseren vanuit verschillende invalshoeken en een vertaling maken naar een relevante educatieve invulling;
  • Kan de student onderwijs/ educatief materiaal beoordelen en suggesties voor aanpassingen doen vanuit een visie op burgerschap.
Content
Alle Nederlandse scholen zijn wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen en docenten van alle schoolvakken hebben daarin een rol. Dat vraagt veel van jouw professionaliteit als docent en de keuzes die je maakt op het gebied van vak-inhoud, didactiek en de manier waarop je omgaat met je leerlingen. Hoe leid je leerlingen bijvoorbeeld naar zelfstandigheid terwijl je ook verwacht dat ze zich aanpassen aan de regels van jou, de klas, de school en de samenleving?

Die uitdaging staat centraal in deze keuze-cursus. We verkennen de betekenissen van burgerschap, toegespitst op de relatie met onderwijs, en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het spanningsveld tussen socialisatie en emancipatie, tussen aanpassing en zelfstandig worden. Kernthema’s zijn: ‘Bildung’, ‘Liberal Education’, canonvorming, democratie, vrijheid van onderwijs, het gezag van de leraar, democratie op school, burgerschap in een informatiesamenleving, religie en radicalisering.
De cursus heeft 9 bijeenkomsten met elk een eigen thema. Ieder thema bereid je voor op basis van (keuze)literatuur. Na de bijeenkomsten werk je het thema burgerschap uit voor je eigen vak en je eigen onderwijs. In de loop van de cursus ontwikkel je zo je eigen perspectief op burgerschap en onderwijs.

Als afsluiting van de cursus schrijf je een integrerend essay. 

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

 
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Enrolled for a degree programme of faculty Graduate School of Teaching
Prerequisite knowledge
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.

Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!
Required materials
-
Instructional formats
Seminar

Tests
Test
Test weight100
Minimum grade5.5

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal