SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPKC01
GSTPKC01
Leerpsychologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPKC01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
ContactpersoonS.F. Raaijmakers
E-mailS.F.Raaijmakers@uu.nl
Docenten
Docent
S.F. Raaijmakers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
S.F. Raaijmakers
Overige cursussen docent
Blok
1  (30-08-2021 t/m 12-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotABC: ABC
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus heeft de student:
  • Kennis van verschillende theoretische leerprincipes (op het gebied van leren & presteren, motivatie & interesse, en zelf-regulatie) die een rol spelen bij het leren van leerlingen in het (voortgezet) onderwijs.
  • Kennis van praktische instructieprincipes die gebaseerd zijn op de theoretische leerprincipes.
  • Vaardigheid in het vinden en gebruiken van theoretische kennis die bruikbaar is in de eigen lespraktijk.
  • Vaardigheid in het presenteren van theoretische kennis die bruikbaar is in de lespraktijk aan vakgenoten.
Inhoud

Tijdens deze cursus zal vanuit een leerpsychologisch perspectief een antwoord geformuleerd worden op de centrale vraag: Onder welke omstandigheden leren mensen het beste? Om dit complexe vraagstuk te doorgronden moet je weten hoe mensen eigenlijk leren, hoe je er als docent voor kan zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk presteren, maar ook, hoe ze gemotiveerd blijven en zichzelf leren reguleren tijdens het leerproces. Door verschillende, deels zelfgekozen, bronnen te bestuderen, zal niet alleen theoretisch inzicht ontstaan van de (on)mogelijkheden van ons leren, maar komt ook de praktische vertaling naar lesgeven in de klas aan bod.

NB: Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!

NB: Studenten die Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en Professional in Praktijk 2 volgen krijgen voorrang i.v.m. het afronden van hun opleiding.

 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.

Voor deelname aan deze cursus is het noodzakelijk dat je gedurende de cursusperiode toegang hebt tot een vo-klas (als stagiair of docent)!
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English