SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPIP2
GSTPIP2
Professional in Praktijk 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPIP2
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.H. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J. Brijder, MA
Overige cursussen docent
Docent
E.M. Ex
Overige cursussen docent
Docent
H. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.F. Henrichs
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
A Vakdidacticus: 
1. Bereidt lessen voor
2. Stelt leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen.
3. Ontwerpt leeractiviteiten voor de gestelde leerdoelen.
4. Plant de uitvoering van leeractiviteiten.
5. Begeleidt de uitvoering van leeractiviteiten.
6. Toetst in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn.

B. Pedagoog:
7. Gaat interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen aan.
8. Creëert een ordelijke werksfeer waarbij hij inzicht toont in communicatieprocessen
9. Begeleidt de ontwikkeling van de leerlingen als persoon.
10. Handelt vanuit een visie op persoonsvorming.

C. Docent in brede context: 
11. Voert les-, klas- en vakoverstijgende taken uit
12. Werkt daarbij constructief samen.

D. Manager van de eigen professionele ontwikkeling:
13. Verbetert systematisch zijn professionele handelen

 
Inhoud
De praktijkcursussen PiP1a, PiP1b en PiP2 zijn gericht op het opdoen van de noodzakelijke onderwijservaringen en het verwerven van docentbekwaamheden in de praktijk.

Doel van de PiP2-stage is dat lio’s startbekwame eerstegraads docenten worden, die voldoen aan de competenties zoals deze in de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) zijn vastgelegd.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. De PiP2-stage volgt een lio doorgaans op een andere stageschool dan PiP1. Het stagebureau van de lerarenopleidingen verzorgt de stageplaatsing van de lio’s binnen het partnernetwerk van scholen in de regio Utrecht. Het is niet toegestaan zelf een stageplek te regelen. Tijdens PiP2 moeten lio’s 60 lessen (uitgaande van lessen van 50 minuten) zelfstandig lesgeven aan vaste klassen in het eerstegraads gebied (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is een docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvangt de lio minimaal één keer een lesbezoek door de vakdidacticus. De lio is op alle dagen beschikbaar voor de stage met uitzondering van de dinsdag; dan is de lesdag van de lerarenopleiding. Als richtlijn geldt dat de voltijd lio vier dagdelen per week aanwezig is op school, verspreid over maximaal drie dagen. De deeltijd lio is in principe twee dagdelen per week aanwezig op school.

In de werkcolleges op dinsdag reflecteren de lio’s op hun docentgedrag, ontwikkelen zij een eigen docentstijl en een eigen praktijktheorie. De in stage PiP1a/b opgedane integratie van diverse kennisbronnen en kennis over het leren van docenten gelden als basis voor het ontwikkeling van de praktijktheorie. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

Het is verplicht om naast PiP2 de cursussen Pedagogiek 2 en Vakdidactiek 2 te volgen.

De cursus PiP2 kan ook gevolgd worden in de baanvariant. De eisen die aan een baan worden gesteld zijn:
 • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus NIET speciaal voortgezet onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen;
 • je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden;
 • je bent beschikbaar op dinsdagen om de lessen aan de Universiteit Utrecht te volgen;
 • je verzorgt in totaal minimaal 60 lesuren (van 50 minuten) aan (een) vaste klas(sen) in de bovenbouw havo/vwo en hebt een maximum aanstelling van 0,5fte voor de voltijd opleiding en 0,8fte voor de deeltijd opleiding.

Gedetailleerde informatie over de stages is vastgelegd in de stagebrochure, op te vragen via stagebureau.gst@uu.nl.

Let op: verplichte deelname Startweek Stage/Baan:
Deze cursus start met een verplichte aanwezigheid bij de Startdagen Eerstegraads Module in de Startweek stage/baan.
 • Indien je in blok 1 (september) begint met deze cursus, dan vindt deze plaats tijdens de laatste week van de zomervakantie (regio Midden) (dit is dus vóór de start van het officiële academisch jaar.). Kijk voor exacte data op https://students.uu.nl/teaching/intro-gst.
 • Indien je start met deze cursus in blok 3 (februari), dan vindt deze plaats rond de eerste week van februari. Kijk voor exacte data op https://students.uu.nl/teaching/intro-gst.

Ingangsvoorwaarde
 • Starten met PiP2 is alleen mogelijk na een succesvolle afronding van PiP1b of het hebben van een tweedegraads bevoegdheid.
 • Voor studenten binnen het tweejarige masterprogramma Educatie en Communicatie geldt de voorwaarde dat zij 20 EC aan vakinhoudelijke cursussen op masterniveau moeten hebben afgerond voordat zij mogen starten met Professional in Praktijk 2.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1B)
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789046904176
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:W. Geerts & R. van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:2
Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Werkgroep horend bij hoorcollege/themacollege

Toetsen
Praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English