SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPIP2
GSTPIP2
Professional in Praktijk 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPIP2
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
M.I. Decovsky
Overige cursussen docent
Docent
H. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
drs. G.J. Koopman
Overige cursussen docent
Docent
J.S. Rentrop-Weij
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.M. van Rijswijk
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (04-02-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd/Deeltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 12-11-2018
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Deze stage is een individuele eindstage met een duur van 20 weken en kan als betaalde baan voldaan worden. In stage moeten minimaal 60 lessen (uitgaande van lessen van 50 minuten) worden gegeven in de bovenbouw. De student is full-time voor de opleiding beschikbaar. Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider.
De docent van de cursus of de vakdidacticus bezoekt minimaal één les en bespreekt deze na.
Naast de stagebegeleiding op de school zijn er regelmatig bijeenkomsten in een vaste basisgroep. In dit gedeelte reflecteren de studenten op hun docentgedrag, ontwikkelen zij een eigen docentstijl en een eigen praktijktheorie. De in Stage 1A/B opgedane integratie van diverse kennisbronnen en kennis over het leren van docenten, gelden als basis voor het ontwikkeling van de praktijktheorie.
Meer concreet:
  • stellen zij leerdoelen op
  • wisselen zij eigen ervaringen uit, geven en verwerken doelgericht  feedback
  • ontwikkelen studenten een professionele identiteit
  • krijgen zij inzicht in hun eigen leren en koppelen dat aan het leren van docenten in algemene zin
  • integreren studenten in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en  ontwikkelen een eigen praktijktheorie.
  • analyseren zij hun eigen professionele ontwikkeling en werken (middels een portfolio) gewerkt aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
  • expliciteren zij de eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelen deze aan theorie
  • verwerven vaardigheden voor toekomstige leerlingbegeleiding, de student krijgt ervaring en (werk)vormen om leerlingbegeleiding en stimuleren eigen groei van de leerling.
Het is verplicht om naast Stage 2, de cursussen Pedagogiek 2, Vakdidactiek 2 en het Vakdidactisch onderzoek te volgen.

Ingangsvoorwaarde
Voor studenten binnen het tweejarig programma Educatie en Communicatie geldt de voorwaarde dat zij 20 EC aan vakinhoudelijke cursussen op masterniveau moeten hebben afgerond voordat zij mogen starten met Professional in Praktijk 2.
Inhoud
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Professional in Praktijk 1b (GSTPIP1B)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Werkgroep horend bij hoorcollege/themacollege

Toetsen
Praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English