SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPIP1B
GSTPIP1B
Professional in Praktijk 1b
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPIP1B
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D.C.D. van Alten
Overige cursussen docent
Docent
A.H. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J. Brijder, MA
Overige cursussen docent
Docent
K. van der Eng
Overige cursussen docent
Docent
A. Engbers
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Deeltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
 • integreert in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maakt een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie;
 • wisselt zijn eigen ervaringen uit en verwerkt doelgericht feedback;
 • expliciteert eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelt deze aan theorie;
 • stelt leerdoelen op;
 • analyseert de eigen professionele ontwikkeling en werkt middels een portfolio aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
Inhoud
De praktijkcursussen PiP1a, PiP1b en PiP2 zijn gericht op het opdoen van de noodzakelijke onderwijservaringen en het verwerven van docentbekwaamheden in de praktijk.

De PiP1b-stage is het vervolg op PiP1a en vindt plaats op dezelfde stageschool. Tijdens PiP1b maakt de lio de stap van begeleid lesgeven naar zelfstandig lesgeven.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Het stagebureau van de lerarenopleidingen verzorgt de stageplaatsing van de lio’s binnen het partnernetwerk van scholen in de regio Utrecht. Het is niet toegestaan zelf een stageplek te regelen. De voltijd lio is acht dagdelen voor de stage beschikbaar en is minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig. De deeltijd lio dient zal ongeveer drie dagdelen verspreid over twee/drie dagen op school aanwezig zijn. Tijdens PiP1b moet de lio 25 lessen observeren en 40 lessen zelfstandig verzorgen (uitgaande van lesuren van 50 minuten) in de onderbouw/tweedegraads gebied.

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is een docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvangt de lio minimaal één keer een lesbezoek door de docent van de cursus Professional in Praktijk. Op de maandagen volgen PiP1-ers onderwijs op de universiteit, in een vaste werkgroep, waarin gewerkt wordt aan de eigen professionele ontwikkeling. In deze werkcolleges worden door middel van intervisie de praktijkervaringen besproken. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

De cursussen PiP1a en PiP1b en de cursussen Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 hangen nauw met elkaar samen. Het is daarom verplicht om PiP1b, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.

De cursus PiP1 kan ook gevolgd worden in de baanvariant. De eisen die aan een baan worden gesteld zijn:
 • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus NIET speciaal voortgezet onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen;
 • je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden;
 • je bent beschikbaar op maandagen om de lessen aan de Universiteit Utrecht te volgen;
 • je kunt de vereiste uren maken (in totaal minimaal 115 uur tijdens PiP1a en PiP1b, waarvan 50 observeren en 65 lesgeven, in tweedegraads gebied) en hebt een maximum aanstelling van 0,5fte voor de voltijd opleiding en 0,8fte voor de deeltijd opleiding.

Gedetailleerde informatie over de stages is vastgelegd in de stagebrochure, op te vragen via stagebureau.gst@uu.nl.

Ingangsvoorwaarde
Starten met PiP1b is alleen mogelijk na een positieve beoordeling van PiP1a.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Professional in Praktijk 1a (GSTPIP1A)
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:Walter Geerts, René van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English