SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPIP1A
GSTPIP1A
Professional in Praktijk 1a
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPIP1A
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondrs. E. Laroes
Telefoon+31 30 2533661
E-mailE.Laroes@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D.C.D. van Alten
Overige cursussen docent
Docent
A.H. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J. Brijder, MA
Overige cursussen docent
Docent
K. van der Eng
Overige cursussen docent
Docent
A. Engbers
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd/Deeltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
 • integreert in deze bijeenkomsten diverse soorten kennis en maakt een start met het ontwikkelen van een eigen praktijktheorie;
 • wisselt zijn eigen ervaringen uit en verwerkt doelgericht feedback;
 • expliciteert eigen vaardigheden van de docent in opleiding en koppelt deze aan theorie;
 • stelt leerdoelen op;
 • analyseert de eigen professionele ontwikkeling en werkt middels een portfolio aan vastlegging van de ontwikkeling en competenties.
Inhoud
De praktijkcursussen PiP1a, PiP1b en PiP2 zijn gericht op het opdoen van de noodzakelijke onderwijservaringen en het verwerven van docentbekwaamheden in de praktijk.

Tijdens PiP1a vindt een eerste oriëntatie op het beroep plaats, leert de student (hierna leraar-in-opleiding (lio)) praktische beroepsvaardigheden en geeft de lio een aantal lessen onder begeleiding van een stagebegeleider (sb) op school. Het doel van de stage is het leren van de basiscompetenties van een docent: het verzorgen van lessen met verschillende (activerende) werkvormen (zoals uitleg docent, directe instructie, onderwijsleergesprek, individueel, experts), de interactie met leerlingen, de primaire pedagogische vaardigheden en het houden van orde.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de stageschool. Het stagebureau van de lerarenopleidingen verzorgt de stageplaatsing van de lio’s binnen het partnernetwerk van scholen in de regio Utrecht. Het is niet toegestaan zelf een stageplek te regelen. De voltijd lio is acht dagdelen voor de stage beschikbaar en is minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig. In deeltijd is de lio ongeveer drie dagdelen verspreid over twee/drie dagen op school aanwezig. De lio observeert in totaal 25 lessen en geeft zelfstandig 25 lessen (of deellessen), waarvan minimaal 10 volledige lessen zelfstandig (uitgaande van lesuren van 50 minuten) in de onderbouw/tweedegraads gebied.

Op school wordt de student begeleid door een stagebegeleider, dit is een docent van hetzelfde schoolvak. Verder ontvangt een lio minimaal één keer een lesbezoek door de docent van de cursus Professional in Praktijk. Op de maandagen volgen PiP1-ers onderwijs op de universiteit, in een vaste werkgroep, waarin gewerkt wordt aan de eigen professionele ontwikkeling. In deze werkcolleges worden door middel van intervisie de praktijkervaringen besproken.

De cursussen PiP1a en PiP1b en de cursussen Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 hangen nauw met elkaar samen. Het is daarom verplicht om PiP1b, Vakdidactiek 1 en Pedagogiek 1 naast elkaar te volgen.

De cursus PiP1 kan ook gevolgd worden in de baanvariant. De eisen die aan een baan worden gesteld zijn:
 • Je werkt in het voortgezet onderwijs op een reguliere school in Nederland (dus NIET speciaal voortgezet onderwijs, het mbo, een hogeschool of een particuliere school) met een minimale groepsgrootte van 20 leerlingen, als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen;
 • je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden;
 • je bent beschikbaar op maandagen om de lessen aan de Universiteit Utrecht te volgen;
 • je kunt de vereiste uren maken (in totaal minimaal 115 uur tijdens PiP1a en PiP1b, waarvan 50 observeren en 65 lesgeven, in tweedegraads gebied) en hebt een maximum aanstelling van 0,5fte voor de voltijd opleiding en 0,8fte voor de deeltijd opleiding.

Let op: verplichte deelname Startweek Stage/Baan:
 • Indien je start met deze cursus in blok 1 (september), dan begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek (maandag tot en met donderdag) tijdens de laatste week van de zomervakantie (regio Midden), dit is dus vóór de start van het officiële academisch jaar. Kijk voor exacte data op https://students.uu.nl/teaching/intro-gst.
 • Indien je start met deze cursus in blok 3 (februari), begint het onderwijs met een verplichte voltijd startweek (maandag tot en met donderdag) in februari. Kijk voor exacte data op https://students.uu.nl/teaching/intro-gst.

Gedetailleerde informatie over de stages is vastgelegd in de stagebrochure, op te vragen via stagebureau.gst@uu.nl.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:Walter Geerts, René van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Praktijkdossier
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English