SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPED2
GSTPED2
Pedagogiek 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPED2
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
ContactpersoonK. Hoondert
E-mailK.Hoondert@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.H. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J. Brijder, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.I. Decovsky
Overige cursussen docent
Docent
E.M. Ex
Overige cursussen docent
Docent
H. de Graaff
Overige cursussen docent
Blok
1  (30-08-2021 t/m 12-11-2021)
Aanvangsblok
1/  3
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
  • Is in staat zich in zijn professionele handelen als docent rekenschap te geven van de sociale contexten en systemen die de leefwereld vormen van zijn leerlingen, in het bijzonder waar het gaat om het aspect van culturele diversiteit. 
  • Is in staat de school te benaderen als een morele gemeenschap en van daaruit het eigen handelen als docent richting te geven.
  • Is in staat zich in zijn professionele handelen als docent rekenschap te geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs in het algemeen en ten aanzien van burgerschapsvorming in het bijzonder.
  • Is in staat zich een eigen visie te vormen op de pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving, school en leraar en die met argumenten te onderbouwen;
  • Is in staat om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te analyseren voor de beantwoording van een leervraag over het eigen pedagogisch handelen in de praktijk. 
Inhoud
Het is de pedagogische taak van de docent zijn leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in die pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn leerlingen. Die contexten zijn: de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus pedagogiek 2 ligt de focus op de school en de samenleving en dan met name op hoe jij je als docent verhoudt tot ontwikkelingen op school en in de samenleving. 

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Pedagogiek 1 (GSTPED1)
Voorkennis
NB tijdens het volgen van PED2 is toegang tot een praktijkschool noodzakelijk (via PiP)
Verplicht materiaal
Literatuur
-
ISBN:9789461646774
Titel:Het Wilhelmus voorbij, over het ontwikkelen van burgerschap in het onderwijs
Auteur:Bram Eidhof
Uitgever:van Gennep
Kosten materiaal:7,99
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege/themacollege

werkgroep

Algemeen
Werkgroep horend bij hoorcollege/themacollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English