SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTPED1
GSTPED1
Pedagogiek 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTPED1
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
ContactpersoonK. Hoondert
E-mailK.Hoondert@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
D.C.D. van Alten
Overige cursussen docent
Docent
A.H. Bosch
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.J. Brijder, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.I. Decovsky
Overige cursussen docent
Docent
K. van der Eng
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student:
  • Beschikt over basiskennis van de ontwikkelingspsychologie in de fase van adolescentie en kan die koppelen aan de eigen onderwijspraktijk;
  • Beschikt over basiskennis van de problematiek van zorgleerlingen en is in staat zich daar als leraar professioneel toe te verhouden;
  • Is in staat het functioneren van (groepen) leerlingen te begrijpen vanuit een sociale systeembenadering;
  • Is in staat het eigen functioneren te zien als onderdeel van de leraar-leerling interactie en daarop te reflecteren aan de hand van gegevens over die interactie;
  • Is in staat zich een eigen visie op de pedagogische verantwoordelijkheid van school en leraar te vormen en die met argumenten te onderbouwen;
  • Is in staat om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te analyseren voor de beantwoording van een leervraag over het eigen pedagogisch handelen in de praktijk. 
Inhoud
Het is de pedagogische taak van de docent zijn leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in die pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn leerlingen. Die contexten zijn: de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creĆ«ren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren en begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling. 


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
NB tijdens het volgen van PED1 is toegang tot een praktijkschool noodzakelijk (via PiP)
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9789046907221
Titel:Handboek voor Leraren
Auteur:Walter Geerts, René van Kralingen
Uitgever:Coutinho
Druk:3
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege/themacollege

Werkgroep

Algemeen
Werkcollege aansluitend op hoorcollege

Toetsen
Deeltoets A
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De toetsing van PED1 bestaat uit twee deeltoetsen. De twee deeltoetsen worden beoordeeld met een cijfer. Om de cursus af te kunnen ronden moet voor beide deeltoetsen een 5,5 of hoger gehaald worden. Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde cijfer van de twee deeltoetsen.

Deeltoets B
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De toetsing van PED1 bestaat uit twee deeltoetsen. De twee deeltoetsen worden beoordeeld met een cijfer. Om de cursus af te kunnen ronden moet voor beide deeltoetsen een 5,5 of hoger gehaald worden. Het eindcijfer van de cursus is het gemiddelde cijfer van de twee deeltoetsen.

SluitenHelpPrint
Switch to English