SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC10
GSTOKC10
Taalbeleid in onderwijs en maatschappij
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC10
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoonprof. dr. H.C.J. de Graaff
E-mailH.C.J.deGraaff@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.H. van den Bergh
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.C.J. de Graaff
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.C.J. de Graaff
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 12-11-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
 • is de student zich bewust van talige uitdagingen in onderwijzen en leren, en is in staat deze te herkennen en onderbouwen voor zijn eigen vakgebied,
 • kan de student de relevantie van taalbeleid voor het schoolsucces van leerlingen beschrijven en onderbouwen,
 • kan de student de rol en verantwoordelijkheid van taal- en vakdocenten bij taalbeleid beschrijven en onderbouwen,
 • begrijpt de student de overeenkomsten en verschillen tussen uitgangspunten en praktijk van taalgericht vakonderwijs en content and language integrated learning (CLIL),
 • is de student in staat om vanuit principes van taalbeleid taal- en vakgerichte lessen en/of leerlijnen te ontwikkelen en verantwoorden, in afstemming met andere vakken,
 • kent de student een aantal kernconcepten rond taalbeleid en onderwijs en de belangrijkste onderzoeksmethoden, ontwikkeling en evaluatie ervan. Hij/zij heeft inzicht in de complexe interactie van factoren en actoren in taalbeleid, kan deze kritisch analyseren en kan tevens taalbeleid, taalbeleidsrapporten en wetenschappelijk onderzoek naar taalbeleid kritisch evalueren.
Inhoud
Bijna alle leren op school verloopt via taal; daarom is taalbewustzijn en taalvaardigheid een voorwaarde voor schoolsucces. Docenten van alle vakken spelen een belangrijke rol bij de schooltaal- en vaktaalontwikkeling van leerlingen.
In de cursus Taalbeleid leer je vakonderwijs te versterken door een effectieve focus op taal (taalgericht vakonderwijs) en hoe je dat op school en in de maatschappij vakoverstijgend kunt aanpakken (taalbeleid). We richten ons zowel op de ondersteuning van taalzwakke en anderstalige leerlingen als op academische taalontwikkeling in de bovenbouw van havo/vwo. De cursus is nadrukkelijk gericht op docenten in opleiding in zowel exacte vakken, maatschappijvakken als talen, en opstudenten van het GW masterprogramma Taalverwerving en Meertaligheid.

In de cursus zullen de volgende thema’s aan de orde komen:
 • Taalbeleid; ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs
 • De taal van het leren en de taal van de vakken,
 • Taalgericht vakonderwijs: context, taalsteun, interactie,
 • Taalbeleid: afstemming binnen de school: rollen van vak- en taaldocenten,
 • Taalbeleid en tweetalig onderwijs: content and language integrated learning
 • Academische en vakspecifieke woordenschatontwikkeling, woordleerstrategieën,
 • Interactie in de klas; effectieve leerdialogen,
 • Leesvaardigheid als vakgerichte studievaardigheid
 • Schrijven om te leren in de vakken,
 • Feedback op taal en inhoud
Voor studenten MTV is er een aanvullend thema Taalbeleid in Friesland. In dit thema zal de tweetalige Friese situatie in maatschappij en onderwijs worden belicht en geanalyseerd. Ook zullen parallellen getrokken worden met taalbeleid in andere meertalige regio's in Europa.
Studenten MTV maken over dit thema een aanvullende opdracht.

Cursusmateriaal:
 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs.  Bussum, Coutinho.
 • Aanvullende onderzoeksliteratuur (wordt online beschikbaar gesteld)
 • Voorbeelden van lesmateriaal en videofragmenten, o.a. via www.taalgerichtvakonderwijs.nlwww.leoned.nl
 • Aanbevolen voor studenten MTV: Spolsky, B (2009), Language Management,  Cambridge University Press
Ingangseisen
Voorkennis
Inzicht in ontwerpgericht onderzoek
Studenten MVT: inzicht in sociolinguïstiek of taalsociologie
Voorkennis kan worden opgedaan met
GSTPGO1 Praktijkgericht onderzoek 1
FI-MSECINT/AS-SEC410 Introduction SEC
TLMV14008 Tlc- Taal en literatuur in educatie
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Actieve voorbereiding is vereist voor effectieve deelname.
Enkele opdrachten zullen in duo's worden uitgevoerd. Dat betreft bijvoorbeeld het inventariseren van het taalbeleid op een school.
Van studenten wordt zelfwerkzaamheid verwacht bij het leggen van contact met een school; studenten die Masterstage 1 of 2 volgen, leggen in principe contact met de school waar zij op dat moment werkzaam zijn.

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English