SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC09
GSTOKC09
Erfgoededucatie
Cursus informatie
CursuscodeGSTOKC09
Studiepunten (EC)5
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
  • Heeft de student kennis van materieel en immaterieel erfgoed en erfgoedaanbieders in relatie tot het onderwijs en de samenleving.
  • Heeft de student kennis van vakoverstijgende aspecten van erfgoed.
  • Kan de student een eigen visie op erfgoededucatie in relatie tot het eigen schoolvak en in connectie met andere schoolvakken en van relevante (vak)didactiek op dit terrein uitdragen.
  • Is de student specialist in een casus van erfgoededucatie door literatuuronderzoek en veldwerk.
Inhoud
De cursus “Erfgoededucatie” biedt een introductie op het fenomeen erfgoed, en op de omgang met materieel en immaterieel erfgoed in samenleving en onderwijs. Aan bod komen de plaats van erfgoed in de samenleving, de omgang met erfgoed door de overheid, de infrastructuur ervan, alsook de vormgeving van formele en informele erfgoededucatie in de klas en in situ: in musea, monumenten, historische binnensteden, landschappen, etcetera. Tijdens de cursus creëren studenten als aankomend docenten hun eigen visie op erfgoed en erfgoededucatie. Hoe kan ik dat op een zinvolle wijze in mijn schoolvak - en in connecties met andere vakken –vormgeven? Deze cursus staat open voor alle studenten aan de lerarenopleidingen die interesse hebben in erfgoed en willen verkennen wat zij er in hun lespraktijk mee zouden kunnen doen.
SluitenHelpPrint
Switch to English