SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC09
GSTOKC09
Erfgoededucatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC09
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (M (Master))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. M.H. Huisman
Telefoon06-18408440
E-mailm.h.huisman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 03-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotABC: ABC
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
  • Heeft de student kennis van materieel en immaterieel erfgoed en erfgoedaanbieders in relatie tot het onderwijs en de samenleving.
  • Heeft de student kennis van vakoverstijgende aspecten van erfgoed.
  • Kan de student een eigen visie op erfgoededucatie in relatie tot het eigen schoolvak en in connectie met andere schoolvakken en van relevante (vak)didactiek op dit terrein uitdragen.
  • Is de student specialist in een casus van erfgoededucatie door literatuuronderzoek en veldwerk.
Inhoud
De cursus “Erfgoededucatie” biedt een introductie op het fenomeen erfgoed, en op de omgang met materieel en immaterieel erfgoed in samenleving en onderwijs. Aan bod komen de plaats van erfgoed in de samenleving, de omgang met erfgoed door de overheid, de infrastructuur ervan, alsook de vormgeving van formele en informele erfgoededucatie in de klas en in situ: in musea, monumenten, historische binnensteden, landschappen, etcetera. Tijdens de cursus creëren studenten als aankomend docenten hun eigen visie op erfgoed en erfgoededucatie. Hoe kan ik dat op een zinvolle wijze in mijn schoolvak - en in connecties met andere vakken –vormgeven? Deze cursus staat open voor alle studenten aan de lerarenopleidingen die interesse hebben in erfgoed en willen verkennen wat zij er in hun lespraktijk mee zouden kunnen doen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- Veldwerkopdracht
- Essay

SluitenHelpPrint
Switch to English