SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC04
GSTOKC04
Lezen en schrijven: onderwijs en toetsing
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC04
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Docent
S.T.M. Bogaerds-Hazenberg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotABC: ABC
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
In deze cursus
  • verwerf je wetenschappelijke kennis en inzichten over effectieve lees- en schrijfdidactieken,
  • verwerf je wetenschappelijke kennis en inzichten over het toetsen van lees- en schrijfvaardigheden (rol van formatief toetsen, problematiek bij de beoordeling van schrijfproducten, dilemma’s bij het taalgebruik in toetsen van andere schoolvakken);
  • leer je wetenschappelijke inzichten uit empirische literatuur te vertalen naar evidence-based adviezen voor de (taal)onderwijspraktijk;
  • leer je op basis van die wetenschappelijke inzichten de didactiek in lees- en schrijflessen te analyseren, te evalueren en te optimaliseren.
Inhoud
Deze cursus is alleen bestemd voor studenten die een Educatieve Master in een taal doen.

In het voortgezet onderwijs wordt lezen vaak opgevat als het maken van een tekst met vragen, terwijl schrijven vaak wordt geleerd door het maar te oefenen. Beide varianten zijn vanuit didactisch oogpunt vrij minimalistisch, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In deze cursus staan we daarom eerst stil bij enkele algemene didactische uitgangspunten voor het onderwijs in lees- en schrijfvaardigheid. Onderdeel hiervan is een workshop over de manier waarop je observerend leren kunt inzetten in het taalonderwijs.

Vervolgens kijken we naar de toetsing van lezen en schrijven, met name de inzet van formatieve toetsing en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop schrijfproducten beoordeeld kunnen worden. Tot slot bekijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based adviezen voor de (taal)onderwijspraktijk. Via studentpresentaties komt een variëteit aan didactieken en werkvormen voor het lees- en schrijfonderwijs aan bod. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens de evaluatie en optimalisatie van een zelfgekozen lessenserie.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Voor deze cursus lezen we een selectie artikelen die grotendeels te downloaden zijn via het internet.
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges gaan we met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur bestudeerd hebt en eventuele opdrachten gemaakt.

Toetsen
Presentatie
Weging35
Minimum cijfer-

Verslag
Weging65
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English