SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC04
GSTOKC04
Lezen en schrijven: onderwijs en toetsing
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC04
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 29-01-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotABC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
In deze cursus leer je het onderwijs in en de toetsing van lees- en schrijfvaardigheid op basis van wetenschappelijke bevindingen te analyseren en te evalueren. Ook krijg je inzicht in het belang van taal in toetsen en teksten van andere schoolvakken, en op de problematiek die zich voordoet bij de beoordeling van schrijfproducten. Verder leer je om op basis van empirische literatuur evidence-based adviezen voor het taalonderwijs te formuleren en leer je wetenschappelijke bevindingen te gebruiken voor de evaluatie en optimalisatie van lessenseries over lezen en/of schrijven.
Inhoud
Deze cursus is alleen bestemd voor studenten die een Educatieve Master in een taal doen.

In het voortgezet onderwijs wordt lezen vaak opgevat als het maken van een tekst met vragen, terwijl schrijven vaak wordt geleerd door het maar te oefenen. Beide varianten zijn vanuit didactisch oogpunt vrij minimalistisch, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

In deze cursus staan we eerst stil bij enkele algemene didactische uitgangspunten voor het onderwijs in lees- en schrijfvaardigheid. Onderdeel hiervan is een workshop over de manier waarop je observerend leren kunt inzetten in het taalonderwijs.

Vervolgens kijken we naar het belang van taal in teksten en toetsen van andere vakken, en naar de toetsing van lezen en schrijven, met name de inzet van formatieve toetsing en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop schrijfproducten beoordeeld kunnen worden (o.a. holistisch vs. analytisch).

Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based adviezen voor de taalonderwijspraktijk. Via studentpresentaties komt een variƫteit aan didactieken en werkvormen voor het lees- en schrijfonderwijs aan bod. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens de evaluatie en optimalisatie van een zelfgekozen lessenserie.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Voor deze cursus lezen we een selectie artikelen die grotendeels te downloaden zijn via het internet.
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges gaan we met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur bestudeerd hebt en eventuele opdrachten gemaakt.

Toetsen
Presentatie
Weging35
Minimum cijfer-

Verslag
Weging65
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English