SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC03
GSTOKC03
Duurzaamheidseducatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC03
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. T.T. Favier
E-mailT.T.Favier@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. T.T. Favier
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotABC: ABC
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
  1. De student kan de belangrijke theoretische inzichten uitleggen ten aanzien van het wat, waarom en hoe van ‘leren over duurzame ontwikkeling’ en ‘leren voor duurzame ontwikkeling’.
  2. De student kan uitleggen wat zijn of haar eigen visie is op duurzaamheidseducatie
  3. De student kan een museum exhibit over de duurzame ontwikkelingsdoelen kritisch beoordelen vanuit de eigen visie op duurzaamheidseducatie, en suggesties aanleveren voor een opdracht die leerlingen kunnen maken tijdens, voor of na bezoek aan het museum.
  4. De student kan een duurzaamheidsvraagstuk analyseren vanuit verschillende invalshoeken, en toegankelijk maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  5. De student kan een projectdag ontwerpen rondom een duurzaamheidsvraagstuk
Inhoud
Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is een transitie naar een duurzame wereld. Dit vereist grote inspanning op wetenschappelijk, technologisch en politiek gebied. Publieke steun en begrip zijn daarbij noodzakelijk. Onderwijs als motor voor verandering krijgt daarin een belangrijke rol toebedeeld. In deze cursus gaan we in op het wat, waarom en hoe van duurzaamheidseducatie en hoe die zich verhouden tot onze eigen onderwijspraktijk. Het doel hiervan is om uiteindelijk vanuit bestaande kennis en inzichten verantwoorde eigen keuzes te kunnen maken in educatie.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- Schiftelijke toets
- Seminar/presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English