SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTOKC01
GSTOKC01
Toetsing en Beoordeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTOKC01
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoonprof. dr. P.H.M. Drijvers
E-mailp.drijvers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.H.M. Drijvers
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotABC: ABC
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat:
  • toetstechnische begrippen en gerelateerde terminologie correct te hanteren;
  • de fasering in de toetscyclus systematisch te gebruiken bij het toetsen van leerresultaten;
  • een wijze van toetsen te selecteren,  ontwerpen en verantwoorden, op basis van kenmerken van de te toetsen inhoud en karakteristieken van de toetsvorm;
  • de resultaten op toetsen accuraat te interpreteren en beoordelen;
  • de kwaliteit van toetsen en toetsresultaten te beoordelen;
  • effecten van toetsing te relateren aan de vormgeving van onderwijs, leeractiviteiten en (zelfstudie)opdrachten.
Inhoud
Op vele manieren en momenten in het onderwijs wordt er getoetst en beoordeeld, om na te gaan hoeveel leerlingen van het onderwijs hebben opgestoken, om hen feedback en aanwijzingen te geven, om te bepalen welk niveau ze op een bepaald moment hebben bereikt of welk vervolg passend zou zijn, etc.
Voor docenten is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er komt kijken bij goede toetsing. Wat en hoe leerlingen leren wordt vooral bepaald door hetgeen wordt beoordeeld of getoetst, maar het maken van goede toetsen is niet eenvoudig. 

In deze cursus komt een aantal aspecten van toetsing aan bod: diverse vormen van toetsing, hun sterke en zwakke kanten, werkwijzen voor de cyclus van toetsconstructie tot evaluatie achteraf, methoden om de kwaliteit van toetsen te analyseren, het bepalen van zak-slaag grenzen en cijfers, en de onderliggende theorie├źn. Er wordt bovendien ingegaan op ontwikkelingen in het VO op terrein van toetsing (zoals RTTI) en op de nationale en internationale context (centrale examens, cve, cito,  PISA).
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Graduate School of Teaching
Voorkennis
Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten die zijn ingeschreven voor een van de lerarenopleidingen.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Werkstuk
Presentatie

Werkstuk
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English