SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTKO19
GSTKO19
Lezen en schrijven: onderwijs en toetsing
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTKO19
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus heb je op basis van wetenschappelijke bevindingen geleerd kritisch te kijken naar het onderwijs in en de toetsing van lees- en schrijfvaardigheid. Ook heb je meer zicht gekregen op het belang van taal in toetsen van andere schoolvakken, en op de problematiek die zich voordoet bij de beoordeling van schrijfproducten.
Verder heb je geleerd op basis van empirische literatuur evidence-based adviezen voor de onderwijs te formuleren en heb je vaardigheden opgedaan in het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar de invulling van lessenseries over lezen en/of schrijven.
Inhoud
Deze cursus is alleen bestemd voor studenten die een Educatieve Master in een taal doen.
 
In het voortgezet onderwijs wordt lezen vaak opgevat als het maken van een tekst met vragen, terwijl schrijven vaak wordt geleerd door het maar te oefenen. Beide varianten zijn wel erg minimalistisch. Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat observeren van schrijvers veel grotere leereffecten heeft dan leren door doen.

In deze cursus bekijken we eerst wat de noties lees- en schrijfvaardigheid inhouden en wat het belang is van taal bij de toetsing in andere schoolvakken. Vervolgens bestuderen we literatuur waarin de effectiviteit van verschillende lees- en schrijfdidactieken is getest en kijken we naar problemen die zich voordoen bij verschillende manieren om schrijfvaardigheid te beoordelen.

Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based adviezen voor de onderwijspraktijk. Via studentpresentaties komt een variƫteit aan didactieken en toetsvormen op het gebied van lezen en schrijven aan bod. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens de evaluatie en bijstelling van een lessenserie.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Onderzoek in Onderwijs (GSTPGO1)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges gaan we met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur bestudeerd hebt en eventuele opdrachten gemaakt.

Toetsen
Referaat
Weging67
Minimum cijfer5,5

Presentatie
Weging33
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Met de presentaties wordt getoetst of de student empirische studies beknopt kan samenvatten en er adviezen voor de onderwijspraktijk uit kan afleiden.

SluitenHelpPrint
Switch to English