SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GSTKO14
GSTKO14
Burgerschap en educatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGSTKO14
Studiepunten (ECTS)3,75
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorGraduate School of Teaching; Graduate School of Teaching;
Contactpersoondr. M.H. Huisman
Telefoon06-18408440
E-mailm.h.huisman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H. Huisman
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.M. Praamsma
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:
•         Heeft de student kennis van belangrijke ideeën over het begrip burgerschap in de context van het onderwijs vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken;
•         Heeft de student inzicht in de wijze waarop in onderwijs/educatie bij kan dragen aan burgerschap; 
•         Heeft de student een eigen visie op burgerschap in relatie tot het eigen schoolvak en in connectie met andere schoolvakken en van relevante (vak)didactiek op dit terrein.
·         Kan de student met medestudenten een vraagstuk rond burgerschap analyseren vanuit verschillende invalshoeken en een vertaling maken naar een relevante educatieve invulling;
 
Kan de student onderwijs/ educatief materiaal beoordelen en suggesties voor aanpassingen doen vanuit een visie op burgerschap
Inhoud
Alle Nederlandse scholen zijn wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen en docenten van alle schoolvakken hebben daarin een rol. Dat vraagt veel van jouw professionaliteit als docent en de keuzes die je maakt op het gebied van vak-inhoud, didactiek en de manier waarop je omgaat met je leerlingen. Hoe leid je leerlingen bijvoorbeeld naar zelfstandigheid terwijl je ook verwacht dat ze zich aanpassen aan de regels van jou, de klas, de school en de samenleving?
 
Die uitdaging staat centraal in deze keuze-cursus. We verkennen de betekenissen van burgerschap, toegespitst op de relatie met onderwijs, en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken het spanningsveld tussen socialisatie en emancipatie, tussen aanpassing en zelfstandig worden. Kernthema’s zijn: ‘Bildung’, ‘Liberal Education’, canonvorming, democratie, vrijheid van onderwijs, het gezag van de leraar, democratie op school, burgerschap in een informatiesamenleving, religie en radicalisering.
De cursus heeft 9 bijeenkomsten met elk een eigen thema. Ieder thema bereid je voor op basis van (keuze)literatuur. Na de bijeenkomsten werk je het thema burgerschap uit voor je eigen vak en je eigen onderwijs. In de loop van de cursus ontwikkel je zo je eigen perspectief op burgerschap en onderwijs.
Als afsluiting van de cursus schrijf je een integrerend essay. 
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Onderzoek in Onderwijs (GSTPGO1)
Of er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Introduction SEC (AS-SEC410)
Of er moet voldaan zijn aan de cursus:
- SGPL-Atelier educatief ontwerpen (GEO4-3702)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English