SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA301018
GNBA301018
Patiënt Perspectief Programma
Cursus informatie
CursuscodeGNBA301018
Studiepunten (EC)1
Inhoud
Inhoud en doelstelling
Het patiëntperspectiefprogramma heeft als doel om aankomend artsen te leren de zorg zo te organiseren dat deze aansluit bij de behoeften en de verwachtingen van de patiënt van straks. Zij leren met patiënten en hun naasten te communiceren, hen in staat te stellen tot regie over de eigen gezondheid en gedeelde besluitvorming toe te passen.
Hiervoor is het nodig dat studenten o.a. leren zich te verplaatsen in de situatie van de patiënt, leren een band op te bouwen met de patiënt, leren de patiënt te informeren en inzicht hebben in het gehele zorgproces. Daarnaast is reflectie op eigen denken en doen en open staan voor feedback van patiënten en collega’s van belang.
Het patiëntperspectiefprogramma benut verschillende onderwijsvormen waarin patiënten actief participeren om deze vaardigheden te ontwikkelen.
 
Werkvormen en weekstramien
In elk studiejaar maakt de student één of meer opdrachten. Deze opdrachten zijn ingebed in de blokken of LINKs van het geneeskundecurriculum. Er wordt gereflecteerd op de opdrachten tijdens intervisiebijeenkomsten. Daarnaast volgt de student patiëntcolleges.
 
Plaats in het curriculum
Het PatiëntPerspectiefProgramma is een leerlijn die loopt van Bachelor jaar 3 t/m Master jaar 2.
 
Toetsing
Aan het eind van elk studiejaar wordt gecontroleerd of de opdrachten zijn gemaakt en of de verplichte intervisiebijeenkomsten zijn bijgewoond. Het PPP wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.
 
Examinator
Prof. dr. J. Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl)
 
Contactpersoon en informatie
Drs. M.C.L. Eijkelboom (m.c.l.eijkelboom@umcutrecht.nl)
Prof. dr. J. Frenkel (j.frenkel@umcutrecht.nl)
 
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen:
o             Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Geneeskunde
Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
Geneeskunde, Master, Voltijd
 
SluitenHelpPrint
Switch to English