SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300817
GNBA300817
Studiereflectie 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300817
Studiepunten (EC)0,5
Inhoud
Inleiding:
Een kenmerk van een academische studie is dat je zelfsturend bent in je ontwikkeling. Dat betekent dat je zelf initiatief neemt om te leren. In de lijn StudieReflectie (SR 2) wordt voortgebouwd op de thema’s en inzichten die je op hebt gedaan tijdens StudieReflectie 1.

Daarmee bedoelen we niet alleen het zelfmanagement en de zelfdiscipline om je leven goed in te delen en op tijd je studieboeken te lezen en je zelfstudies te maken, maar ook om bewuste keuzes te maken om van bepaalde zaken meer te leren dan strikt noodzakelijk is of om bijvoorbeeld bij jezelf te signaleren dat bepaalde vaardigheden of kennis nog niet optimaal zijn en je daar meer aandacht aan moet besteden.

Om zelfsturend te kunnen werken, is het belangrijk dat je goed overziet wat je studie inhoudt, wat jij tot nu toe gedaan hebt, wat je nog zou willen/kunnen/moeten doen en welke extra dingen je kunt doen. Daarnaast moet je je ook bewust zijn van welke andere zaken in je leven, naast je studie, van belang zijn of je misschien zelfs kunnen belemmeren in je studie.

Alles bij elkaar betekent het dat je goed moet kunnen reflecteren. Reflecteren is echter niet altijd gemakkelijk, en is iets dat je moet leren. Het Studiereflectieprogramma zal je daarbij helpen, evenals je tutor (begeleidend docent).
Doelstellingen en inhoud 
Het doel van Studiereflectie is:
1. Leren om het maximale uit je studie te halen
2. Zichtbaar maken van je kwaliteiten
3. Zicht krijgen op en waar mogelijk verbeteren van je studievoortgang in het algemeen.
4. Zicht krijgen op en waar mogelijk verbeteren (ontwikkelen) van de competenties:
- Communicatie
- Samenwerking
- Academische vorming
- Medisch handelen
- Professioneel gedrag
- Het maken van keuzes

Het portfolio wordt ingezet als instrument om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Werkvormen en weekstramien 
Voor studiereflectie is het volgende gepland:

Vier groepsbijeenkomsten waarvan drie in jaar 2 en één in jaar 3.
Tweemaal een individueel gesprek met de tutor, waarbij de portfolio als uitgangspunt voor het gesprek wordt genomen. Deze gesprekken vinden plaats bij de afronding van studiejaar 2 en van studiejaar 3.

Plaats van het onderdeel in het programma CRU+ 
Studiereflectie II is een lijn binnen de jaren 2 t/m 3 van de bachelor, en een vervolg op de leerlijn Studiereflectie I in jaar 1 van de bachelor.

Literatuur
Handleiding Studiereflectie. Deze wordt gepubliceerd op BlackBoard.

Toetsing van het studieonderdeel Studiereflectie
Er wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende
Voldoende: het portfolio moet compleet zijn, de groepsbijeenkomsten moeten bijgewoond zijn en individuele gesprekken met de tutor moeten serieus gevoerd zijn.
Toetsing eind jaar 1 voor Studiereflectie I (1 studiepunt) en in jaar 3 voor Studiereflectie II (0,5 studiepunt). (Dit houdt in dat jaar 1 één studieonderdeel vormt en jaar 2 en 3 tezamen ook één studieonderdeel vormt in termen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).)

Contactpersonen:
drs. I. de Klerck- van der Wiel  (tel 088-75 51975 , e-mail: I.vanderWiel@umcutrecht.nl ) en
drs. W.E.S. van den Broek (tel 088-75 53472, e-mail: W.E.S.vandenBroek@umcutrecht.nl)
SluitenHelpPrint
Switch to English