SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300617
GNBA300617
Medical humanities
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300617
Studiepunten (EC)8
Inhoud
Cursusdoelen
Het doel van de cursus Medical Humanities  is van de student een betere arts te maken door te bereiken dat de student:
  • inzicht heeft in de condition humaine, complementair aan zijn biomedische kennis;
  • beter inzicht heeft in de morele en juridische verantwoordelijkheden en plichten die artsen ten opzichte van hun  patiënten hebben;
  • begrijpt dat de beoefening van de geneeskunst plaatsvindt in een culturele en sociale context die door diversiteit wordt gekenmerkt en begrijpt hoe die context mede vorm geeft aan de diverse beleving van ziekte en aan de wijze waarop de geneeskunst wordt beoefend;
  • in het perspectief van bovengenoemde doelen de competenties observeren, analyseren, empathie en zelfreflectie verder heeft ontwikkeld.
Inhoud
De cursus beslaat 6 weken en is onderverdeeld in drie clusters.
Cluster 1 begint met een inleiding in de verschillende disciplines: ethiek, gezondheidsrecht, medische geschiedenis en narrative medicine. Daarna wordt het onderwijs interdisciplinair aangeboden rond de thema’s Wetenschappelijk onderzoek en Scientific Literacy.
Cluster 2  omvat multidisciplinair onderwijs rond de thema’s Technologie, Schaarste en Preventie.
Cluster 3  omvat multidisciplinair onderwijs rond de thema’s Einde van het leven, Arts-Patiënt relatie en Begin van het leven
 
Werkvormen en weekstramien
In de cursus Medical Humanities wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 21 hoorcolleges, 15 werkgroepen en 4 werkcolleges. Er is een aanwezigheidsplicht (zie blokboek voor details).
 
Plaats van het blok in het curriculum
De cursus vindt plaats in jaar 3.
 
Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
  • Blokboek Medical Humanites en de daarin genoemde literatuur
  • Standaardboekenlijst
 
Toetsing
MH wordt afgesloten met een digitale toets in week 6 en een beoordeling van een paper. Het cijfer voor het blok MH wordt voor 50% bepaald door het tentamen en 50% door de paper.
 
Coördinator/Examinator: dr. G.J.M.W. van Thiel (examinator), g.j.m.w.vanthiel@umcutrecht.nl
 
2de coördinator: Prof. dr. F.G. Huisman
 
Contactpersoon en informatie: dr. G.J.M.W. van Thiel (examinator), g.j.m.w.vanthiel@umcutrecht.nl
 
SluitenHelpPrint
Switch to English