SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300417
GNBA300417
Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300417
Studiepunten (EC)8
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Doel van de cursus is dat u zich bij iedere stap van het medische handelen (diagnose, behandeling, voorspellen van de prognose) afvraagt in hoeverre beleid gebaseerd is op goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
In zes weken simuleert u zelf het proces van patiënt­gebonden wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van een klinisch probleem formuleert u een vraagstelling, u werkt een onderzoeksprotocol uit, verzamelt gegevens, analyseert en rapporteert. U krijgt inzicht in de opzet van eti­ologisch, diagnostisch, prognostisch en therapeutisch onderzoek en u bent later als clinicus in staat beter de resultaten van klinisch onderzoek te interpre­teren.

Werkvormen in weekstramien
De cursus is opgebouwd rond een klinisch hoofdprobleem. U wordt zes weken door twee senior stafleden begeleid, een medisch-specialist en een klinisch-epidemi­oloog. Zij zijn aanwezig op de introductiemaandag en bij de wekelijkse presentaties op vrijdag. In groepen werkt U een vraagstelling uit. De taken voor iedere week worden toegelicht in het blokboek. Iedere vrijdag wordt de voortgang gepresenteerd. Daarnaast schrijft u iedere week een onderdeel van de totale rapportage. De hoofdbegeleiders introduceren na afloop van de presentaties de opdracht voor de volgende week. De theorie van opzet en architectuur van klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt gedoceerd in colleges.

Plaats in curriculum
De kennis en ervaring die in de cursus ‘Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek’ wordt opgedaan, wordt in het zesde jaar verder in de praktijk gebracht.

Literatuur
Ten behoeve van epidemiologisch onderzoek en statistische methoden zullen de volgende boeken worden gebruikt:
  • Grobbee & Hoes: Clinical Epidemiology: principles, methods, and applications for clinical research
  • Baldi & Moore: Practice of Statistics in the Life Sciences
Hiernaast zullen verschillende wetenschappelijke artikelen via PubMed worden geraadpleegd bij het schrijven van het wetenschappelijk artikel.

Toetsing
De volgende onderdelen worden getoetst:
  • Krantenartikelopdracht (week 3)
  • Eindpresen­tatie horende bij het eindverslag (week 6)
  • Eindverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel (week 6)
  • Eindtoets in TestVision (week 6)
Emailadres: cru-epidemiology@umcutrecht.nl
SluitenHelpPrint
Switch to English