SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300317
GNBA300317
Infectie en immuniteit 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300317
Studiepunten (EC)8
Inhoud
Doelstelling en inhoud
In het blok Infectie en immuniteit II staan afwijkingen van het immuunsysteem centraal en komen belangrijke klinische uitingen van een verminderd functioneren (infecties) en van een versterkt/afwijkend functioneren (auto-immuunziekten, allergieën) aan de orde. De student krijgt inzicht in de symptomatologie, diagnostiek en behandeling van infectieuze aandoeningen en van systemische auto-immuunziekten, zowel bij volwassenen als kinderen. Voorts doet de student kennis op van de pathofysiologie van de desbetreffende aandoeningen, leert kritisch te kijken naar wetenschappe­lijk onderzoek en leert een behandelingsplan op te stellen. Leerdoelstellingen staan geformuleerd in de syllabus en zijn de basis van het tentamen.

Werkvormen
Het blok Infectie en immuniteit II begint met een update van de immunologie, gevolgd door klinisch georiënteerde colleges, werkgroepen en enkele andere onderwijsvormen. Het grootste gedeelte van de week bestaat uit zelfstudie.

Plaats in het curriculum
Dit blok is onderdeel van het thema Infectie en immuniteit. Het blok wordt tweemaal per jaar gegeven.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- Blokboek Infectie en immuniteit II en de daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing 
Aan het eind van het blok wordt er een toets afgenomen in de vorm van multiple choice-vragen en open vragen (over het algemeen klinische casuïstiek). De nadruk ligt op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden, vooral gericht op situaties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Coördinator/Examinator: M. Custers, M.Custers-2@umcutrecht.nl
2de coördinatordr. M Heijstek

Contactpersoon en informatie: onderwijs-interne@umcutrecht.nl 

Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
 
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- toegang Osiris jr. 3gnk (GNMT30004)
SluitenHelpPrint
Switch to English