SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300218
GNBA300218
LINK Groen*
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300218
Studiepunten (EC)15
Cursusdoelen
-
Inhoud
Inhoud
LINK groen is een geïntegreerd coschap huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie, dat plaats vindt in het 3e jaar van de bachelor geneeskunde. LINK groen duurt in totaal 12 weken.
De eerste week van het coschap vindt plaats bij een huisarts in een huisartsenpraktijk. Vervolgens gaat de coassistent gedurende 10 weken het ziekenhuis in voor vier weken klinische zorg op de afdeling Interne Geneeskunde, vier weken klinische zorg en OK op de afdeling Chirurgie en twee weken polikliniek en SEH voor zowel de Interne Geneeskunde als Chirurgie. De laatste week vindt weer plaats bij de huisarts, waar de coassistent in week 5 en in week 9 van LINK groen ook een dag naar toe gaat.

LINK groen wordt voorafgegaan door Blok groen, een voorbereidend blok van 6 weken. Tijdens het coschap vinden tevens een paar onderwijsmomenten plaats buiten de kliniek. Dit betreft coaching-onderwijs door PLO-CA en DEPTh onderwijs.

Uitgangspunten LINK Groen

LINK groen vindt vroeg in de opleiding plaats o.b.v. de overtuiging dat studenten het best leren in de praktijk. Voor deze eerste kennismaking met de uitoefening van het latere beroep is gekozen voor de disciplines huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie, omdat deze zich bij uitstek lenen voor het aanleren van algemeen medische vaardigheden, wat de belangrijkste doelstelling is van deze coschappen.
De uitgangspunten van LINK groen zijn samengevat:
  • De bezigheden van de coassistent betreffen (bijna) het gehele medische proces: anamnese, lichamelijk onderzoek, definiëren van het hoofdprobleem en nevenproblemen, differentiaal diagnostiek, voorstel voor aanvullend onderzoek, behandelplan, inschatten van prognose en complicaties bij een stabiele patiënt boven de 18 jaar oud.
  • De coassistent zal tijdens het coschap zoveel mogelijk de weg van de patiënt door de gezondheidszorg volgen en daarbij kennismaken met de verschillen tussen een beschouwend en snijdend specialisme.
  • Het coschap wordt gekenmerkt door adequate longitudinale begeleiding en door structuur, met als oogmerk "veilig leren in de praktijk".
  • Discipline gebonden vakinhoudelijke verdieping komt in de derdejaars coschappen op de tweede plaats en krijgt een meer prominente plaats bij de coschappen huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie in het vijfde jaar.
Contactpersoon: Mw. K. Kessels, Management assistent Link Groen

Coördinator/Examinator: mw. dr. P.M. Ellerbroek
 
Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- toegang osiris jr 3 GNKB ( GNMT30004 )
- Cursus GNBA300115 Blok groen
SluitenHelpPrint
Switch to English