SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA222518
GNBA222518
Narratieven in de Geneeskunde
Cursus informatie
CursuscodeGNBA222518
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; School Geneeskunde; Geneeskunde Bachelor;
ContactpersoonM.M. Milota
E-mailm.m.milota@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M.M. Milota
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
 
De doelstellingen van de cursus zijn: 
 • Verbanden leren leggen tussen geneeskundige en geesteswetenschappelijke inzichten;
 • Kritisch inzicht verwerven over narratieve vormen;
 • Ervaring opbouwen in het schrijven van reflectieve, creatieve en academische papers en het innemen en begrijpen van het perspectief van anderen;
 • Kennis maken met literatuur over zelfervaring;
 • Kennis maken met medisch-psychologisch en geesteswetenschappelijk onderzoek over zelfervaring;
 • Inzicht verwerven in de relevantie en het belang van zelfervaring van patiënten in de zorg (met betrekking tot de vormgeving van de zorg en het vormen van een professionele identiteit);
 • Ervaring opdoen met de uitdagingen van het volgen van een complex behandelplan
Inhoud
Doelstelling en inhoud

Verhalen zijn van cruciaal belang, zowel voor de patiënt als voor de behandelaar of zorgverlener. Verhalen geven patiënten de kans om betekenis te geven aan hun ervaringen en dragen bij tot inzicht in (mentale) aandoeningen waarin het ‘gezonde’ verhaal onder druk is komen te staan. Daarnaast bieden verhalen behandelaren en zorgverleners inzicht in het perspectief van de patiënt, alsook een manier om hun empathische vermogens te vergroten, en op eigen functioneren en professionele identiteit te reflecteren. In deze interdisciplinaire keuzecursus—een samenwerking tussen het departement Medical Humanities en De Nieuwe Utrechtse School—gaan we vanuit het pedagogische standpunt van narrative medicine proberen om de volgende vraag te beantwoorden: Wat is de rol van verhalen in de zorg?
 
In deze keuzecursus willen we studenten laten zien en ervaren dat het verhaal niet alleen een kennisbron is, maar ook een instrument dat in de zorg kan worden ingezet. Onderzoekers, artsen, zorgverleners en beleidsmakers raken namelijk steeds meer overtuigd van het belang om verbinding te zoeken met de patiënt en hem of haar bij het zorgproces te betrekken. In de zorg worden uiteenlopende initiatieven ontplooid om die betrokkenheid te realiseren (bijvoorbeeld in person-centered care of zelfmanagement-strategieën), waarbij de subjectieve ervaring (‘het verhaal’) van de patiënt zelf voorop staat. Om goed aan te kunnen sluiten bij het verhaal van de patiënt maar ook om de juiste vragen te kunnen stellen, moet een arts zich kunnen inleven in het perspectief van de patiënt. Daarom is deze cursus ook bedoeld om de culturele en maatschappelijke kennis van de studenten te verbreden. Gedurende de keuzecursus willen we thema’s over ziekte ervaringen vervlechten met thema’s zoals gender, ras en conflict.
 
Werkvormen

In de keuzecursus komen diverse innovatieve werkvormen aan bod. Naast hoorcolleges en werkgroepen, gaan studenten een op creatieve manier reflecteren op de lesstof en over hun eigen gevoelens en handelingen door middel van narrative medicine-schrijfopdrachten. Ze worden ook uitgedaagd om zelf te ervaren hoe het is om patiënt te zijn door een behandelregime van een chronisch zieke patiënt te volgen. Verder zullen we bij iedere werkgroepsbijeenkomst een patiënt-docent uitnodigen om te participeren in de discussie en ook om zijn of haar persoonlijke verhalen en expertise te delen.


Vereiste voorkennis
 
Deze keuzecursus is uitdrukkelijk bedoeld voor een gemengde groep van studenten geneeskunde, sociale wetenschappers en geesteswetenschappers om een interprofessionele en interdisciplinaire dialoog te stimuleren. We vinden dat een grondige academische studie van literatuur een arts kan helpen om klinische vaardigheden te verbeteren, zoals inzichtsvermogen, het innemen van meerdere perspectieven en empathisch meedenken. Voor studenten in de sociale- en geesteswetenschappen kan het enorm interessant zijn om hun vaardigheden en kennis te toetsen in een praktische medische context.
 
We verwachten geen specifieke voorkennis, maar studenten moeten bereid zijn om theoretische en literaire teksten in het Nederlands en het Engels te lezen, interpreteren en analyseren. Verder moeten ze bereid zijn om reflectieve en creatieve schrijfopdrachten uit te voeren (in het Nederlands of Engels afhankelijk van hun eigen voorkeuren) en te presenteren voor een groep.


Literatuur
1. Theoretische teksten: via Blackboard
2. Literaire teksten (3-5 romans): studenten kunnen ze zelf aanschaffen of lenen
 
 
Beoordeling
De beoordeling vindt plaats op grond van individuele en gezamenlijke opdrachten:
 1. Individueel portfolio met:
  1. Zes narrative medicine-opdrachten
  2. Een reflectie op het einde van de keuzecursus
 2. Challenge: een behandelregime van een patiënt volgen
  1. Invullen van een digitaal dagboek
  2. Twee reflecties op de behandelregime
 3. Groepspresentaties

De student dient ook bij tenminste 80% van de contactonderdelen aanwezig te zijn geweest.

Coördinatie en contact: 

1e coordinator:Mw Dr. M.M. Milota M.M.Milota@umcutrecht.nl
2e coordinator Dhr Dr.S.M van Geelen S.M.vanGeelen@umcutrecht.nl

Aanmelding en plaatsing

Actuele info op https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/minors
Inschrijving niet-Geneeskunde studenten nog open.
Inschrijven via een formulier op https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/minors

Ingangseisen
 
Je moet ingeschreven staan bij een UU opleiding.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Niet van toepassing

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English