SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200918
GNBA200918
CRUX-toets
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200918
Studiepunten (EC)1
Cursusdoelen
-
Inhoud
Doelstelling en inhoud
De CRUX-toets is een kennisretentietoets, die als doel heeft om de basiskennis van studenten te versterken door eerder opgedane, klinisch relevante basiskennis uit de Bachelor Geneeskunde te herhalen.
 
De CRUX-toets bestaat uit vier deeltoetsen, CRUX-1, CRUX-2, CRUX-3 en CRUX-4. Voor elke deeltoets moet een voldoende behaald worden. In iedere deeltoets zal stof uit 3 of 4 blokken worden herhaald.
De inhoud van de CRUX-toetsen heeft betrekking op:
  • CRUX-1: blok 1.1. t/m blok 1.4;
  • CRUX-2: blok 1.5. t/m blok 1.8;
  • CRUX-3: blok 2.1. t/m blok 2.3;
  • CRUX-4: blok 2.4. t/m blok 2.6.

Plaats in het curriculum
De CRUX-toets is onderdeel van de Bachelor Geneeskunde. In combinatie met de Utrechtse Voortgangstoets (UVT) in de Master Geneeskunde draagt de CRUX-toets bij aan een van de onderwijskundige kenmerken van CRU+: eenmaal verworven kennis blijft behouden gedurende de hele opleiding.
 
Literatuur
Per CRUX-toets zal een overzicht worden geboden van de onderwerpen/doelstellingen die aan bod komen. Verder geldt dezelfde literatuur voor de CRUX-toetsen als voor de blokken waarop de CRUX-toets betrekking heeft.

Toetsing
CRUX-toetsen zullen digitaal worden afgenomen en uitsluitend bestaan uit gesloten vragen. Per CRUX-toets zullen vier gelegenheden per jaar worden aangeboden waarop de toets gemaakt kan worden.
 
Ingangseisen
Voor iedere CRUX-toets afzonderlijk moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De blokken waarop de CRUX-toets betrekking heeft moeten zijn doorlopen
  • De tentamens van de betreffende blokken moeten zijn gehaald.

Aangezien de CRUX-toetsen niet van elkaar afhankelijk zijn is het behalen van een eerdere CRUX-toets geen voorwaarde voor het maken van de volgende CRUX-toets. De eerste mogelijkheid voor het maken van CRUX-1 is in september van Bachelor jaar 2.

Coördinator / Examinator:
1e examinator: dr. M. Kok
2e examinator: dr. I.E.T. van den Berg

Contactpersonen en informatie:
dr. M. Kok, Cruxtoets@umcutrecht.nl
dr. I.E.T. van den Berg, Cruxtoets@umcutrecht.nl
SluitenHelpPrint
Switch to English