SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200606
GNBA200606
Groei en ontwikkeling
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200606
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Het doel van het blok is de student inzicht te geven in de processen die essentieel zijn voor de normale groei en ontwikkeling van de mens, van bevruchte eicel (de zwangerschap) tot puber. Er wordt inzicht verkregen in de processen die een normale ontwikkeling kunnen verstoren, met aandacht voor de mogelijke bijdrage van erfelijke componenten en omgevingsfactoren. Dit in het belang van de behandeling van de patiënt en van voorlichting aan ouders en familieleden.
Het blok is opgebouwd rond de thema's: “Erfelijkheid”, “Normale en verstoorde zwangerschap” en “Van pasgeborene tot en met puber”.

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 10 hoorcolleges, meestal met een patiëntpresentatie, 3 werkgroepen, 3 werkcolleges, 10 interactieve colleges, 1 verplicht practicum en aan het eind van het blok is er een geïntegreerde casus in de vorm van een Meet the Expert. Voorts is er een aantal verplicht te doorlopen e-modules binnen het blok.


Plaats in het curriculum
Het blok Groei en Ontwikkeling is een op zich staand blok in jaar 2. De praktijk van dit thema zal de student tegenkomen in blok en LINK-Rood (jaar 1 van de masteropleiding).

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Groei en Ontwikkeling en de daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
Aan het eind van het blok wordt er een toets afgenomen in de vorm van multiple choice-vragen, eventueel in combinatie met een aantal open vragen.

Coördinator/Examinator: dr. T.W.G. Letteboer, T.G.W.Letteboer@umcutrecht.nl
2de coördinator: dr. T. Lely, A.T.Lely@umcutrecht.nl
Contactpersoon en informatie: drs. V. van Wijngaarden, v.vanwijngaarden@umcutrecht.nl
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus :
- toegang Osiris jr. 2 gnk BA (GNBAT20006)
SluitenHelpPrint
Switch to English