SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200506
GNBA200506
Zintuigen, hersenen en beweging 3
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200506
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
In dit blok ligt een belangrijk accent op de zintuigen, daarnaast komen de anatomie en fysiologie van het hoofd-halsgebied en de huid ook aan bod. Zintuiglijke waarnemingen zoals gehoor, evenwicht, visus, reuk en smaak worden behandeld evenals de belangrijkste stoornissen op deze terreinen. Ook de pathologie van de huid en slijmvliezen in het hoofd-halsgebied komen aan de orde. Tevens is er aandacht voor de Psychiatrie. Het thema hiervan is ontwikkeling, waarbij steeds de gestoorde ontwikkeling centraal staat, die zich ook op volwassen leeftijd kan manifesteren.  De onderwerpen zijn: kinder- en jeugdpsychiatrie en persoonlijkheidsstoornissen.

Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 13 hoorcolleges, 9 werkgroepen, 5 interactieve colleges en 5 practica; 4 dissectiepractica anatomie en 1 histologiepracticum.

Plaats in het curriculum 
Het blok ZHB III is een blok in jaar 2 en vormt samen met de blokken ZHB I (jaar 1), ZHB II (jaar 2) het thema Zintuigen, hersenen en beweging in de bacheloropleiding. De praktijk van dit thema zal de student vooral tegenkomen in blok en link blauw en blok en link geel (jaar 2 en 3 van de masteropleiding).

Literatuur 
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
-    blokboek ZHB III en de daarin genoemde literatuur
-    zie ook: Kernboekenlijst 

Toetsing 
Dit blok kent één eindtoets die aan het eind van blokweek 5 wordt gehouden. In de toetsing ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden, vooral gericht op situaties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Coördinator/Examinator: dr. V. Sigurdsson, V.Sigurdsson@umcutrecht.nl 
2de coördinator: drs. M. Spinder

Contactpersoon en informatie: dr. V. Sigurdsson, V.Sigurdsson@umcutrecht.nl 
 
SluitenHelpPrint
Switch to English