SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200406
GNBA200406
Stofwisseling 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200406
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
In dit blok wordt beoogd de student kennis en inzicht te laten verwerven over het (dis)functioneren van de belangrijkste organen die betrokken zijn bij de stofwisseling. De student moet zich verdiepen in de fysiologie en anatomie, maar krijgt ook te maken met de belangrijkste aandoeningen van endocriene organen, het pancreas, de lever en de verdere tractus digestivus. Hierbij wordt verwacht dat de student klinische verschijnselen kan herleiden tot pathofysiologische processen en vice versa; dat de student een differentiaal diagnose kan opstellen en therapeutische mogelijkheden kent. De student heeft aan het einde van dit blok kennis verworven over het functioneren en disfunctioneren van de verschillende hormoonsystemen; de pathogenese, de verschillende verschijningsvormen, complicaties en de behandeling van diabetes mellitus, en het functioneren en disfunctioneren van de verschillende onderdelen van de tractus digestivus, inclusief lever, pancreas en galwegen.

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 16 hoorcolleges, zoveel mogelijk met een patiëntendemonstratie, 3 live endoscopie sessies, waarbij middels een videoverbinding direct een endoscopische procedure kan worden gevolgd, 5 werkgroepbijeenkomsten, 5 interactieve colleges en 5 live chat-the-expert sessies, waar online vragen over de afgelopen week gesteld kunnen worden. Verder wordt er gebruik gemaakt van kennisclips: korte presentaties die via Blackboard in te zien zijn.

Plaats in het curriculum
Het blok Stofwisseling II is het vierde blok in jaar 2 en vormt samen met het blok Stofwisseling I (jaar 1) het thema Stofwisseling.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- Blokboek Stofwisseling II en de daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst
 
Toetsing
In de toetsing ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden, vooral gericht op situaties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening. De toets bestaat uit meerkeuzevragen.
 
Coördinator/Examinator: dr. B. Oldenburg, b.oldenburg@umcutrecht.nl 
 
2de coördinator dr. D de Vries

Contactpersoon en informatie: dr. B. Oldenburg,b.oldenburg@umcutrecht.nl 
 
SluitenHelpPrint
Switch to English