SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200306
GNBA200306
Circulatie 3
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200306
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Het onderwijs in dit blok is gericht op een tweetal organen die een belangrijke rol spelen bij de circulatie, namelijk de nieren en de longen. Het blok vormt een vervolg op het blok Circulatie I waar de anatomie en fysiologie van nieren en longen zijn besproken. Het blok begint met een korte herhaling van de anatomie en fysiologie van deze organen. Vervolgens komen de verschillende regulatie-mechanismen waar nieren en longen een centrale rol bij spelen uitgebreid aan de orde, zoals water- en zouthuishouding, elektrolyten, zuur-base evenwicht en zuurstoftransport. Tenslotte worden de belangrijkste pathofysiologische principes op het gebied van nier- en longaandoeningen besproken. Dit vindt plaats aan de hand van belangrijke ziektebeelden waar nieren en longen bij betrokken zijn.
In dit blok is tevens de leerlijn Farmacologie en Farmacotherapie en Anatomie van het bekken en genitaliën opgenomen.

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn meerdere hoorcolleges, 4 practica, 9 werkgroepen,  interactieve colleges en 2 meet the expert’-bijeenkomsten.

Plaats van het blok in het curriculum
Het blok Circulatie III is het derde blok in het tweede jaar. Het vormt samen met de blokken Circulatie I (jaar 1) en Circulatie II (jaar 2) het thema Circulatie.
De praktijk van dit thema zal de student vooral tegenkomen in blok en link groen (in jaar 3 van de bacheloropleiding) en in blok en link paars (in jaar 2 van de masteropleiding).
Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Circulatie III en daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
Aan het eind van het blok vindt een digitale eindtoets plaats in de vorm van een multiple choice examen. De vragen gaan voor de helft over longziekten en voor de helft over nierziekten. Tevens worden er enkele vragen over anatomie (bekken en genitaliën), farmacologie en academische vorming gesteld. In de toetsing ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden, vooral gericht op situaties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Coördinator/Examinator: dr. F.E van Reekum, F.vanReekum@umcutrecht.nl
2e coördinator: M. Voortman

Contactpersonen en informatie: dr. F.E van Reekum, Internist-Nefroloog, F.vanReekum@umcutrecht.nl

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- toegang Osiris jr. 2 gnk BA (GNBAT20006)
SluitenHelpPrint
Switch to English