SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200206
GNBA200206
Gezonde en zieke cellen 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200206
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Tijdens het blok Gezonde en zieke cellen I in het eerste studiejaar heeft u de vereiste voorkennis verkregen om dit blok Gezonde en zieke cellen II goed te kunnen volgen. Het accent komt nu te liggen op nieuwvormingen in de gedaante van goedaardige en kwaadaardige gezwellen. U leert deze gezwellen te onderscheiden naar celsoort en naar voorkomen in het menselijk lichaam. Ook de huidige inzichten in de pathogenese komen aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de frequentie van de individuele tumoren, de risicofactoren, de erfelijkheid en de moleculaire biologie. En natuurlijk leert u hoe we mensen met goedaardige en kwaadaardige gezwellen kunnen helpen, wat de behandelingsmogelijkheden zijn en wat de rol is van chirurgie, chemotherapie en radiotherapie.

Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 21 hoorcolleges, 5 practica, 9 werkgroepen, 5 interactieve colleges en 1 meet  the expert-bijeenkomst.
 
-    Tijdens de werkgroepbijeenkomst vindt uitwisseling van kennis plaats. Vragen en leeropdrachten voor de werkgroep worden in de zelfstudie voorbereid. Vervolgens wordt tijdens de werkgroep een casus besproken waardoor kennis-, inzicht-  en toepassingsdoelstellingen behandeld worden. De voorzitter van de werkgroep is een functie, die binnen de groep studenten rouleert. De werkgroepbegeleider ('docent') is een procesbewaker. De werkgroepbegeleider bezit een bepaalde deskundigheid, maar is niet op alle gebieden een expert. De interactieve colleges worden gehouden onder leiding van inhoudsdeskundigen evenals de hoorcolleges.
-    Tijdens de practica wordt van de studenten zelfwerkzaamheid verwacht, deskundigheid is aanwezig om u zo nodig te kunnen helpen. 

Plaats in het curriculum 
Het blok 'Gezonde en zieke cellen II is het tweede blok in het tweede jaar. Het bouwt voort op het eerste blok over Gezonde en zieke cellen en krijgt een vervolg in het derde jaar.

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen
- blokboek Gezonde en zieke cellen II en de daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing 
De toetsing bestaat uit een digitale eindtoets. In de toetsing komt zowel de stof van de hoorcolleges, interactieve colleges, meet the expert bijeenkomst, werkgroepen, practica als die welke is aangegeven in het blokboek aan de orde.

Co√∂rdinator/Examinator: dr. G.N.Jonges, G.N.Jonges@umcutrecht.nl 

Contactpersoon en informatie: mw. M.J. Clement, M.J.Clement@umcutrecht.nl
 
SluitenHelpPrint
Switch to English