SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200106
GNBA200106
Zintuigen, hersenen en beweging 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200106
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
Het blok Zintuigen, Hersenen en Beweging II gaat over de bouw en functie van de onderdelen van het Steun- en Bewegingsstelsel (SBS), over de onderlinge relatie tussen die onderdelen en over problemen die zich kunnen voordoen in één van de onderdelen of als het samenspel niet goed (meer) verloopt. In dit multidisciplinaire blok is de anatomie de rode draad en zijn de klinische specialismen sport- en revalidatiegeneeskunde, neurologie, reumatologie, orthopedie en huisartsgeneeskunde betrokken.

De farmacologie leerlijn is in dit blok verwerkt. Het accent ligt op de farmacologie en het voorschrijven van NSAID’s . Ook in dit blok wordt aandacht besteed aan de leerlijn Academische Vorming

Aan het einde van het blok zal de student kennis hebben van de normale bouw en het normale functioneren en van de klinische stoornissen en beperkingen van het SBS.

Werkvormen en weekstramien 
In het blok ZHB II wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 13 hoorcolleges, 2 speerpuntcolleges, 2 patiëntdemonstraties, 4 interactieve colleges, 6 dissectiepractica, 6 werkgroepen en 2 meet-the-expert-bijeenkomsten.

Plaats in het curriculum 
Het blok Zintuigen, hersenen en beweging II sluit aan op het blok Zintuigen, hersenen en beweging I (Centraal Zenuwstelsel). In het blok Zintuigen, hersenen en beweging III wordt op de verkregen kennis aangesloten. Ook zijn er keuzecursussen in jaar 2 die goed aansluiten op ZHB II.

Literatuur 
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
-    Blokboek Zintuigen, hersenen en beweging II en de daarin genoemde literatuur 
-    Standaardboekenlijst

Toetsing 
De toetsing bestaat uit een toets die over de gehele stof gaat.

Coördinator/Examinator: dr. T. A. P. Roeling, T.A.P.Roeling@umcutrecht.nl 
2de coördinator: drs. E.T. Kruitwagen- van Reenen

Contactpersoon en informatie: dr. T. A. P. Roeling, T.A.P.Roeling@umcutrecht.nl 

Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
-    Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus :
-    toegang Osiris jr. 2 gnk BA (GNBAT20006)
SluitenHelpPrint
Switch to English