SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA101415
GNBA101415
Oriëntatie op Zorg en Maatschappij
Cursus informatie
CursuscodeGNBA101415
Studiepunten (EC)2,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
De zorgstage vormt een eerste kennismaking met de dagelijkse praktijk van verpleeghuis, ziekenhuis, thuiszorg, dagbesteding  en public healthinstelling. De student verdiept zich in het aanbod van klachten, problemen en ziekten in de gezondheidszorg, de gevolgen van een chronische of ernstige aandoening voor patiënten en hun omgeving en de doelstellingen en werkwijze van de zorgverleners. Tevens doet de student ervaring op in basale professionele vaardigheden in de omgang met patiënten en collega’s. Ten slotte leert de student over eigen sterke en zwakke vaardigheden in de omgang met patiënten en collega’s te reflecteren en persoonlijke leerdoelstellingen voor de verdere opleiding te preciseren.


Werkvormen en weekstramien
Voorafgaand aan de zorgstage vindt een college over infectiepreventie plaats en een college over de organisatie van de gezondheidszorg. Het college moet worden voorbereid d.m.v. het doorlopen van een e-module. In een StudieReflectie bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het opstellen van een stageplan en aan professioneel gedrag. Daarnaast vindt een training plaats van praktische vaardigheden, zoals tillen en wassen van patiënten. De stage duurt twee weken. De student wordt ingedeeld in een verpleeghuis, ziekenhuis, instelling voor verstandelijk beperkten, thuiszorg of public healthinstelling. Direct na de stage levert de student een schriftelijk stageverslag in. Kort daarna volgt een StudieReflectie bijeenkomst waarin ervaringen in de vorm van een stellingenspel en discussies worden uitgewisseld.


Plaats in het curriculum
Het voorbereidende onderwijs vindt plaats in de eerste twee blokken van het studiejaar (september en oktober). De zorgstage zelf in week 44 en 45 van het kalenderjaar (eind oktober en begin november).


Literatuur 
-  blokboek Zorgstage

Toetsing
De student wordt beoordeeld door een stagebegeleider op de stageplek met betrekking tot Professioneel Gedrag, en krijgt tevens een beoordeling voor een schriftelijk verslag door een docent van het UMC Utrecht. Beide onderdelen moeten voldoende zijn om een voldoende eindbeoordeling te kunnen halen. Zie het blokboek Zorgstage voor details van de toetsing.  

Coördinator/Examinator: mw. drs. M.B.Berk, zorgstage-examinator@umcutrecht.nl
 
2de coördinator: mw. A.M. Kersten, MSc, zorgstage-examinator@umcutrecht.nl
 
Contactpersoon en informatie: mw. A.M. Kersten en/of mw. M.B.Berk: zorgstage-examinator@umcutrecht.nl, of via secretariaat zorgstage: zorgstage-admin@umcutrecht.nl


Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English