SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA101315
GNBA101315
Vorm & Functie
Cursus informatie
CursuscodeGNBA101315
Studiepunten (EC)4
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Tijdens dit blok komen de hoofdlijnen van de bouw en functie van het menselijk lichaam aan bod. De student bouwt hierdoor een kennisraamwerk op als basis voor de opleiding en maakt kennis met de samenhang van vorm en functie. Het bestuderen van de bouw van de mens is gebaseerd op de regionale anatomie waarin systemische concepten zijn verwerkt. Voor het begrip van de functie speelt de samenhang tussen de diverse onderdelen van het lichaam een belangrijke rol. De nadruk ligt hierbij op regelmechanismen en integratie.
Omdat dit het eerste blok van de opleiding geneeskunde is, bevat het tevens onderdelen met een blokoverstijgend karakter: kwaliteit en veiligheid; de leerlijnen academische vorming, professionele & persoonlijke ontwikkeling, studiereflectie, farmacologie en farmacotherapie; voorbereiding op de zorgstage die plaatsvindt in weken 44 en 45.
 
Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 11 hoorcolleges, 1 interactief college, 1 werkcollege, 4 werkgroepen, 2 practica en 2 'meet the expert’-bijeenkomsten. Werkgroepbijeenkomsten, interactieve en werkcolleges en practica worden voorafgegaan door een gestructureerde zelfstudie.
 
Plaats in het curriculum
Vorm en Functie is het eerste blok van de bachelor Geneeskunde en vindt plaats in de weken 36 t/m 38 in jaar 1. De student verwerft basale kennis in de anatomie en de fysiologie. Verdieping van deze kennis vindt plaats in een groot aantal blokken van het curriculum.
 
Literatuur 
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- blokboek Vorm en Functie en daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst 
 
Toetsing
De onderdelen anatomie, fysiologie, en farmacologie/farmacotherapie worden schriftelijk getoetst aan het einde van het blok.
 
Coördinator/Examinator: prof. dr. R.L.A.W. Bleys, r.l.a.w.bleys@umcutrecht.nl
 
2de coördinator: prof. dr. M.A. Vos, m.a.vos@umcutrecht.nl

Contactpersoon en informatie: prof. dr. R.L.A.W. Bleys, r.l.a.w.bleys@umcutrecht.nl

Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
 
SluitenHelpPrint
Switch to English