SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA101215
GNBA101215
UMC introductie Bachelor 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA101215
Studiepunten (EC)0,5
Inhoud
Inhoud
Patiënten rekenen erop dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in orde is. Elk jaar beloven, dan wel zweren, zo’n 2500 afgestudeerde artsen dat zij aan hun patiënten geen schade zullen doen. Dat klinkt logisch, maar in de complexe omgeving van de moderne gezondheidszorg is dat minder eenvoudig dan het lijkt.

Het UMC Utrecht werkt volgens de normen van de zogenaamde Joint Commission International 
 (JCI), een accreditatieorgaan dat het UMC Utrecht beoordeelt op kwaliteit en veiligheid. Het UMC Utrecht is verantwoordelijk voor uniforme instructie van de studenten met betrekking tot deze normen voordat zij aan de zorgstage beginnen.

In het introductieprogramma van het UMC Utrecht komen verschillende thema’s aan bod waarin de student leert hoe hij/zij veilig kan werken tijdens de zorgstage, voor de patiënt én voor zichzelf. Deze onderdelen vormen tevens het begin van de leerlijn kwaliteit, veiligheid en medisch leiderschap.

De volgende programmaonderdelen vallen onder de UMC introductie bachelor jaar 1:
  • Handboek ‘Kwaliteit en Veiligheid’. De belangrijkste aspecten van kwaliteit en veiligheid met betrekking tot de zorgstage komen in het handboek aan bod.
  • College Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur heet de studenten welkom en vertelt over de visie van het UMC Utrecht op kwaliteit en veiligheid.
  • College infectiepreventie
Toets ‘Kwaliteit en Veiligheid I’: Voorafgaand aan de zorgstage maakt de student een toets over het handboek ‘Kwaliteit en Veiligheid’ en de relevante colleges en PLO lessen uit blok 1.1 en 1.2 getoetst. Deze digitale toets wordt tijdens blok 1.2 afgenomen.
 
Coördinator/Examinator: mw. J. F. Verhoog
 
Contactpersoon en informatie: mw. H. Dufrasnes, studentenintroductie@umcutrecht.nl
 
Ingangseisen 
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English