SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA101006
GNBA101006
Studiereflectie 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA101006
Studiepunten (EC)1
Inhoud
Inleiding:
Je studeert Geneeskunde aan de universiteit. Een kenmerk van een academische studie is dat je zelfsturend bent in je ontwikkeling. Dat betekent dat je zelf initiatief neemt om te leren.
Zelfreflectie is reflecteren op je eigen gedrag, je ervaringen, je eigen rol als student en coassistent, je eigen professionele beroepshouding, fouten en successen, studie-privé balans en je persoonlijk functioneren. Dit is van groot belang voor je ontwikkeling tot een professionele arts. Reflectie vergroot je zelfinzicht en ondersteunt je competenties om arts te worden. Het doel van reflectie in het algemeen is dat je je ontwikkelt tot een kritische arts die in staat is om weloverwogen keuzes te maken, verantwoording af te leggen en zijn gedrag bij te sturen.
 
Doelstellingen en inhoud:
 • Je hebt inzicht in je kwaliteiten en valkuilen
 • Je kent je vaardigheden en ontwikkelpunten
 • Je weet waar je studieplezier van krijgt; welke taken je graag doet en goed kunt uitvoeren
 • Je weet waar je gemotiveerd door raakt
 • Je kent je persoonlijke drijfveren en je weet waar je behoeften liggen
 • Je krijgt zicht op en waar mogelijk verbeteren van je studievoortgang in het algemeen
 • Je krijgt zich op en waar mogelijk ontwikkelen van je competenties:
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Academische vorming
  • Professioneel gedrag
  • Het maken van keuzes
 
Alles bij elkaar betekent het dat je goed moet kunnen reflecteren. Reflecteren is echter niet altijd gemakkelijk, en is iets dat je moet leren. Het Studiereflectie programma zal je daarbij helpen, evenals je tutor (begeleidend docent).

Het portfolio wordt ingezet als instrument om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Werkvormen en weekstramien 
Voor Studiereflectie I is het volgende gepland:

Vier groepsbijeenkomsten.
Twee maal een individueel gesprek met de tutor, waarbij het portfolio als uitgangspunt voor het gesprek wordt genomen.
 
Het programma krijgt een vervolg in Studiereflectie II in jaar 2 en 3 van de Bachelor. Er zijn dan eveneens vier groepsbijeenkomsten en twee maal een individueel gesprek met de tutor, dan verspreid over twee jaar.

Plaats van het onderdeel in het programma CRU+ 
Studiereflectie is een lijn binnen de jaren 1 t/m 3 van de Bachelor. StudieReflectie I omvat alle onderdelen van deze leerlijn in Bachelor jaar 1.

Literatuur
Handleiding Studiereflectie. Deze wordt gepubliceerd op BlackBoard.

Toetsing van het studieonderdeel Studiereflectie
Er wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende.
Voldoende: het portfolio moet compleet zijn, de groepsbijeenkomsten moeten bijgewoond zijn en individuele gesprekken met de tutor moeten serieus gevoerd zijn.
Toetsing eind jaar 1 (1 studiepunt) en in jaar 3 (0,5 studiepunt). Dit houdt in dat jaar 1 één studieonderdeel vormt en jaar 2 en 3 tezamen ook één studieonderdeel vormt in termen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Contactpersonen:
Mw. Drs. W.E.S, van den Broek, (tel 088-7553472, e-mail: en W.E.S.vandenBroek@umcutrecht.nl),
Mw. Drs. C.A.E. Reuchlin-Rietveld (tel 088-7551421, e-mail: C.A.E. Reuchlin-Rietveld@umcutrecht.nl).
SluitenHelpPrint
Switch to English