SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100906
GNBA100906
Klinisch lijnonderwijs 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100906
Studiepunten (EC)2
Cursusdoelen
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Het systematisch ontrafelen van een klinisch probleem is voor een arts essentieel. Deze vaardigheid wordt geoefend in het Klinisch Lijn Onderwijs (KLO).
Het klinisch probleem begint met een klacht van een patiënt. Volgens een vast stramien wordt vanuit de klacht gezocht naar een diagnose. Om tot een diagnose te komen moet de student biomedische, klinische en epidemiologische kennis kunnen integreren. In de groepsbijeenkomsten leert de student de stappen in dat klinisch denkproces systematisch te doorlopen en de gemaakte keuzes te beargumenteren .
Na twee jaar KLO dient de student in staat te zijn om tegenover collega's systematisch en in begrijpelijke taal uit te leggen welke weg is afgelegd van de klacht naar de diagnose en aan de patiënt uit te kunnen leggen wat hiervan de implicaties zijn.

Werkvormen en weekstramien
Vanaf blok 1.3 worden 9 klinische problemen behandeld in tweewekelijkse groepsbijeenkomsten. De andere week is bedoeld voor zelfstudie en voorbereiding. Parallel aan de groepsbijeenkomsten is er een reeks patiëntendemonstraties (Klinisch Lijn Colleges, KLC). Hierin wordt door een ervaren huisarts aan de hand van een patiënt - die bij het college aanwezig is - het ontrafelen van een klinisch probleem gedemonstreerd, in interactie met de studenten.

Plaats in het curriculum
Het KLO maakt deel uit van de eerste twee jaar van het curriculum. Het programma van jaar 1 wordt voortgezet in jaar 2.

Literatuur
Het Klinisch lijnonderwijs is gebaseerd op de volgende bronnen:
-    De Jong TOH, De Vries H en Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. Bohn, Stafleu Van Loghum, Houten, 4de druk, 2016
  • NHG standaarden van de betreffende onderwerpen
  • zie ook: Standaardboekenlijst
 
De overige literatuur waarop KLO is gebaseerd is afkomstig uit de voorafgaande blokken (inclusief de voor die blokken opgegeven boeken). Voor aanvullende literatuur wordt per sessie verwezen naar Blackboard of Internet.

Toetsing
Het eindoordeel wordt gebaseerd op de deelname aan de groepsbijeenkomsten en een afsluitende schriftelijke toets. De toets gaat zowel over de stof die is behandeld tijdens de KLO werkgroepen als tijdens de Klinisch Lijn Colleges.

Coördinator/Examinator: dr. S.S.L. Mol
 
2de coördinator: drs. M. Rietmeijer

Contactpersonen en informatie:
KLO/KLC examinator: S.S.L. Mol Juliuscentrum, afdeling Huisartsgeneeskunde 
Tel: 088-7568419 (op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag aanwezig) 
E-mail: s.s.l.mol@umcutrecht.nl

KLO coördinator: 
Drs. M. Rietmeijer, Juliuscentrum, afdeling Huisartsgeneeskunde
Tel: 088-7568149 (op dinsdag aanwezig)
E-mail:m.rietmeijer@umcutrecht.nl

Secretariaat:
Mevr. H. Dufrasnes, Onderwijssecretariaat Klinisch Lijnonderwijs, huispost HB 1.07,
Universiteitsweg 98, 3584 CG Utrecht, tel 088-7557318. (op maandag of dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig).
E-mail: OZ-GNKKLO@umcutrecht.nl
SluitenHelpPrint
Switch to English